ΠΕΡΙΟΔΟΙ - ΗΛΙΚΙΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Περίοδοι Λειτουργίας και Ηλικίες

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΑ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
20.06 - 11.07.2018
Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
13.07 - 03.08.2018
Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
06.08 - 27.08.2018
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
800 θέσεις
ΜΙΚΡΑ
Έτη γέννησης:
2006 - 2007 - 2008
2009 - 2010 & 2011
ΜΙΚΡΑ & ΜΕΓΑΛΑ
Έτη γέννησης:
2003 - 2004 - 2005
2006 - 2007 - 2008
2009 - 2010 & 2011

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Έτος γέννησης: 2002
ΜΙΚΡΑ & ΜΕΓΑΛΑ
Έτη γέννησης:
2003 - 2004 - 2005
2006 - 2007 - 2008
2009 - 2010& 2011
ΣΑΝΗ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
(ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ)
400 θέσεις
ΜΙΚΡΑ
Έτη γέννησης:
2006 - 2007 - 2008
2009 - 2010 & 2011
ΜΙΚΡΑ & ΜΕΓΑΛΑ
Έτη γέννησης:
2003 - 2004 - 2005
2006 - 2007 - 2008
2009 - 2010 & 2011

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Έτος γέννησης: 2002
ΜΙΚΡΑ & ΜΕΓΑΛΑ
Έτη γέννησης:
2003 - 2004 - 2005
2006 - 2007 - 2008
2009 - 2010 & 2011
ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖAΣ
300 θέσεις
ΜΙΚΡΑ
Έτη γέννησης:
2006 - 2007 - 2008
2009 - 2010 & 2011
ΜΙΚΡΑ & ΜΕΓΑΛΑ
Έτη γέννησης:
2003 - 2004 - 2005
2006 - 2007 - 2008
2009 - 2010 & 2011
ΜΙΚΡΑ & ΜΕΓΑΛΑ
Έτη γέννησης:
2003 - 2004 - 2005
2006 - 2007 - 2008
2009 - 2010 & 2011

 

Επισκεπτήρια

Οι ώρες επισκεπτηρίου και για τις τρεις κατασκηνώσεις είναι από 10:30 έως 13:00

ΔΙΟΝΥΣΟΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Α' Περίοδος
24.06.2018
& 01.07.2018
Α' Περίοδος
24.06.2018
& 01.07.2018
Α' Περίοδος
24.06.2018
& 01.07.2018
Β΄ Περίοδος
22.07.2018
& 29.07.2018
Β΄ Περίοδος
22.07.2018
& 29.07.2018
Β΄ Περίοδος
22.07.2018
& 29.07.2018
Γ΄ Περίοδος
12.08.2018
& 19.08.2018
Γ΄ Περίοδος
12.08.2018
& 19.08.2018
Γ΄ Περίοδος
12.08.2018
& 19.08.2018

 

Πρόγραμμα Περιόδων

Α' Περίοδος

Β' Περίοδος

Γ' Περίοδος

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Created by Pixelocracy