ΠΕΡΙΟΔΟΙ - ΗΛΙΚΙΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Περίοδοι Λειτουργίας και Ηλικίες

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΑ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
20.06 - 09.07.2019
Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
12.07 - 31.07.2019
Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
02.08 - 21.08.2019
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
800 θέσεις
ΜΙΚΡΑ
Έτη γέννησης:
2007 - 2012
ΜΙΚΡΑ & ΜΕΓΑΛΑ
Έτη γέννησης:
2004 - 2012


ΜΙΚΡΑ & ΜΕΓΑΛΑ

Έτη γέννησης:
2004 - 2012

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Έτος γέννησης: 2003

ΣΑΝΗ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
(ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ)
400 θέσεις
ΜΙΚΡΑ
Έτη γέννησης:
2007 - 2012
ΜΙΚΡΑ & ΜΕΓΑΛΑ
Έτη γέννησης:
2004 - 2012

ΜΙΚΡΑ & ΜΕΓΑΛΑ
Έτη γέννησης:
2004 - 2012

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Έτος γέννησης: 2003

ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖAΣ
300 θέσεις
ΜΙΚΡΑ
Έτη γέννησης:
2007 - 2012
ΜΙΚΡΑ & ΜΕΓΑΛΑ
Έτη γέννησης:
2004 - 2012
ΜΙΚΡΑ & ΜΕΓΑΛΑ
Έτη γέννησης:
2004 - 2012

 

Επισκεπτήρια

Οι ώρες επισκεπτηρίου και για τις τρεις κατασκηνώσεις είναι από 10:30 έως 13:00

ΔΙΟΝΥΣΟΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Α' Περίοδος
30.06.2019
Α' Περίοδος
30.06.2019
Α' Περίοδος
30.06.2019
Β΄ Περίοδος
21.07.2019
Β΄ Περίοδος
21.07.2019
Β΄ Περίοδος
21.07.2019
Γ΄ Περίοδος
11.08.2019
Γ΄ Περίοδος
11.08.2019
Γ΄ Περίοδος
11.08.2019

 

Πρόγραμμα Περιόδων

Α' Περίοδος

Β' Περίοδος

Γ' Περίοδος

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Created by Pixelocracy