Ανακοινώσεις - Αιτήσεις

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τις ανακοινώσεις και τις αιτήσεις που αφορούν στις κατασκηνώσεις Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

Ανώτατα Στελέχη

Αίτηση 2018

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στελέχη

Ανακοίνωση 2018

Αίτηση 2018

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δήλωση Συμμετοχής (Ιδιώτες)

Δήλωση 2018

Διαδικασία - Όροι Συμμετοχής

Ιατρικό Δελτίο Κατασκηνωτή

Δήλωση Συμμετοχής (μέσω Ταμείων)

Δήλωση 2018

Διαδικασία - Όροι Συμμετοχής

Ιατρικό Δελτίο Κατασκηνωτή

Δήλωση Συμμετοχής (μέσω Ο.Α.Ε.Δ.)

Δήλωση 2018

Διαδικασία - Όροι Συμμετοχής

Ιατρικό Δελτίο Κατασκηνωτή

 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Created by Pixelocracy