Πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ" ΜΕΣΩ Ο.Α.Ε.Δ. ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ ΑΠΟ 1.1.2002 ΕΩΣ 14.6.2012

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2018.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ (www.oaed.gr ).

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενες/-οι με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2016 έως €28.000,00, οι οποίες/-οι το έτος 2017:

  • Είχαν πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. (πρ. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.) ή
  • Έλαβαν από τον Ο.Α.Ε.Δ. τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
  • Έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο (2) μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
  • Συγκεντρώνουν τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες αθροιστικά από τα ανωτέρω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότηση ανεργίας),

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι επίσης και εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τεσσάρων (4) τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2018 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.  

            ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

27.06.2018 - 11.07.2018

Β΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

20.07.2018 - 03.08.2018

Γ΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

6.08.2018 - 20.08.2018

Δ΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

13.08.2018 - 27.08.2018

ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

Από 01.01.2006 έως 14.06.2012

ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

Από 01.01.2003 έως 14.06.2012

 

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

 

01.01.2002 - 31.12.2002

ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

Από 01.01.2003 έως 14.06.2012

ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

Από 01.01.2003 έως 14.06.2012

ΣΑΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
(ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ)

ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ


Από 01.01.2006 έως 14.06.2012

ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

Από 01.01.2003 έως 14.06.2012

 

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

 

01.01.2002 - 31.12.2002 

ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

Από 01.01.2003 έως 14.6.2012

ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

Από 01.01.2003 έως 14.6.2012

ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ


Από 01.01.2006 έως 14.06.2012

ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

Από 01.01.2003 έως 14.06.2012

ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

Από 01.01.2003 έως 14.06.2012

ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

Από 01.01.2003 έως 14.06.2012

 

 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Created by Pixelocracy