ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(Απόφαση Ολομέλειας Δ.Σ. αριθμ. 8/19,20.2.2015)

Επιτροπή αξιολόγησης Ιατρών
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

 • Αρχίατρος (για ειδικότητα παθολόγου) ή Διευθυντής Τομέα κλινικής «Υ.Μ.»(για τις υπόλοιπες ειδικότητες)
 • Διευθυντής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Γεν. Γραμματέας
 • Επικ. Επιτροπής Εξωτ. Ιατρείων

Επιτροπή πρόσληψης Ιατρών
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

 • Αρχίατρος (για ειδικότητα παθολόγου) ή Διευθυντής Τομέα κλινικής «Υ.Μ.» (για τις υπόλοιπες ειδικότητες)
 • Γενικός Διευθυντής Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
 • Διευθυντής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Επικεφαλής Επιτροπής Εξωτ. Ιατρείων
 • Γεν. Γραμματέας
 • Ένας επικεφαλής παράταξης (rotation)

Επιτροπή αξιολόγησης Νοσηλευτικού
& Παραϊατρικού προσωπικού
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

 • ΔιευθύνουσαΔιευθυντής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας
 • Φροντίδας Υγείας
 • Γεν. Γραμματέας
 • Επικ. Επιτροπής Εξωτ. Ιατρείων

Επιτροπή πρόσληψης Νοσηλευτικού
& Παραϊατρικού προσωπικού
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

 • Διευθύνουσα
 • Γενικός Διευθυντής Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
 • Διευθυντής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Επικ. Επιτροπής Εξωτ. Ιατρείων
 • Γεν. Γραμματέας
 • Ένας επικεφαλής παράταξης (rotation)

Επιτροπή αξιολόγησης Ιατρών
«ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»

 • Επιστημονικός Διευθυντής
 • Γενικός Διευθυντής «Υ.Μ.»
 • Διευθυντής Τομέα
 • Γεν. Γραμματέας

Επιτροπή πρόσληψης Ιατρών
«ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»

 • Επιστημονικός Διευθυντής
 • Γενικός Διευθυντής «Υ.Μ.»
 • Διευθυντής Τομέα
 • Πρόεδρος
 • Γεν. Γραμματέας
 • Ένας επικεφαλής παράταξης (rotation)

Επιτροπή αξιολόγησης Νοσηλευτικού
& Παραϊατρικού προσωπικού
«ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»

 • Διευθύνουσα
 • Γενικός Διευθυντής «Υ.Μ.»
 • Διευθυντής Τομέα
 • Γεν. Γραμματέας

Επιτροπή πρόσληψης Νοσηλευτικού
& Παραϊατρικού προσωπικού
«ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»

 • Διευθύνουσα
 • Γενικός Διευθυντής «Υ.Μ.»
 • Διευθυντής Τομέα
 • Γεν. Γραμματέας
 • Ένας επικεφαλής παράταξης (rotation)

Επιτροπή αξιολόγησης Οδοντιάτρων
Δ/νση Οδοντιατρικής Φροντίδας
& Περίθαλψης

 • Επικεφαλής Επιτροπής Οδοντιατρικού
 • Διευθυντής Δ/νσης Οδοντιατρικής Φροντίδας & Περίθαλψης
 • Επικεφαλής Τομέα
 • Γεν. Γραμματέας

Επιτροπή πρόσληψης Οδοντιάτρων
Δ/νση Οδοντιατρικής Φροντίδας & Περίθαλψης

 • Επικεφαλής Επιτροπής Οδοντιατρικού
 • Διευθυντής Δ/νσης Οδοντιατρικής Φροντίδας & Περίθαλψης
 • Επικεφαλής Τομέα
 • Γεν. Γραμματέας
 • Ένας επικεφαλής παράταξης (rotation)

Επιτροπή αξιολόγησης Βοηθών
Οδοντιάτρων & Παραϊατρικού προσωπικού
Δ/νση Οδοντιατρικής Φροντίδας
& Περίθαλψης

 • Επικεφαλής Επιτροπής Οδοντιατρικού
 • Διευθυντής Δ/νσης Οδοντιατρικής Φροντίδας & Περίθαλψης
 • Επικεφαλής Τομέα
 • Γεν. Γραμματέας

Επιτροπή πρόσληψης Βοηθών Οδοντιάτρων
& Παραϊατρικού προσωπικού
Δ/νση Οδοντιατρικής Φροντίδας
& Περίθαλψης

 • Επικεφαλής Επιτροπής Οδοντιατρικού
 • Διευθυντής Δ/νσης Οδοντιατρικής Φροντίδας & Περίθαλψης
 • Επικεφαλής Τομέα
 • Γεν. Γραμματέας
 • Ένας επικεφαλής παράταξης (rotation)

Επιτροπή αξιολόγησης Ιατρών
ή Οδοντιάτρων
Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης

 • Αρχίατρος Υ.Σ.Θ. (για τις ειδικότητες πλην οδοντιάτρων) ή Υποδιευθυντής Οδοντιατρικού Σ.Θ. (για τους οδοντιάτρους)
 • Διευθυντής Τομέα κλινικής «Υ.Μ.» (για τις υπόλοιπες ειδικότητες)
 • Διευθύντρια Υ.Σ.Θ.
 • Υποδιευθύντρια Υ.Σ.Θ.

Επιτροπή πρόσληψης Ιατρών
ή Οδοντιάτρων
Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης

 • Αρχίατρος Υ.Σ. (για τις ειδικότητες πλην οδοντιάτρων) ή Υποδιευθυντής Οδοντιατρικού Σ.Θ. (για τους οδοντιάτρους)
 • Διευθύντρια Υ.Σ.Θ.
 • Υποδιευθύντρια Υ.Σ.Θ.
 • Γεν. Γραμματέας
 • Εκλεγμένο μέλος Δ.Σ. Δ’ Διαμερίσματος
 • Ένα μέλος Δ.Σ. (Θράκη ή Δυτ. Μακεδονία ή Θεσσαλία)

Επιτροπή αξιολόγησης Νοσηλευτικού
& Παραϊατρικού προσωπικού
Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης

 • Αρχίατρος ή Υποδιευθυντής Οδοντιατρικού Υ.Σ.Θ.
 • Διευθύντρια Υ.Σ.
 • Υπ/ντρια Υ.Σ.

Επιτροπή πρόσληψης Νοσηλευτικού
& Παραϊατρικού προσωπικού
Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης

 • Αρχίατρος ή Υποδιευθυντής Οδοντιατρικού Σ.Θ.
 • Διευθύντρια Υ.Σ.Θ.
 • Υποδιευθύντρια Υ.Σ.Θ.
 • Γεν. Γραμματέας
 • Εκλεγμένο μέλος Δ.Σ. Δ’ Διαμερίσματος
 • Ένα μέλος Δ.Σ. (Θράκη ή Δυτ. Μακεδονία ή Θεσσαλία)

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2017

Created by Pixelocracy