Πρόεδρος

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι

Το 2012 υπήρξε αναμφίβολα μία δύσκολη χρονιά για όλους τους εργαζομένους, δεδομένων των ανατροπών που σημειώθηκαν στα εργασιακά δικαιώματα και τις επιπτώσεις που αυτές επέφεραν. Το 2012 όμως ήταν μία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά και για την κοινωνική ασφάλιση στη χώρα μας και ειδικότερα για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Το Δ.Σ εντοπίζοντας έγκαιρα τις προκλήσεις των καιρών, προχώρησε σε μία σειρά αποφάσεων με γνώμονα πάντοτε τη διασφάλιση της μακροβιότητας του Ταμείου Υγείας.

Στο δύσκολο αυτό έργο συνετέλεσαν εμπεριστατωμένες μελέτες στελεχών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καθώς και εξειδικευμένων εταιρειών που χρηματοδοτήθηκαν από τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας.

Στο πλαίσιο λοιπόν της αντοχής, της προσαρμογής αλλά και της προόδου του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται, λήφθηκαν τα εξής μέτρα:

 Εφαρμόσθηκε, από την 1η Ιανουαρίου 2012, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (SAP), μέσω του οποίου επιτεύχθηκε η ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και παράλληλα ο άμεσος έλεγχος των δαπανών. Ελέγχονται επίσης οι τιμολογήσεις των νοσηλειών των μελών σε δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες υγείας όλης της χώρας, με απώτερο στόχο την περιστολή των δαπανών αυτών.

Επιπρόσθετο μέτρο αποτέλεσε και η απόφαση για τη μη αποζημίωση των ασφαλισμένων των νομών Αττικής και Πειραιά για νοσηλείες οι οποίες πραγματοποιούνται σε ιδιωτικές κλινικές και αφορούν σε περιστατικά τα οποία αντιμετωπίζονται στο «Υγείας Μέλαθρον».

Για τις περιπτώσεις οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται στην Κλινική του Ταμείου Υγείας, η Διοίκηση βρίσκεται σε διαδικασία σύναψης συμβάσεων με ιδιωτικές κλινικές, προκειμένου τα μέλη Τέλος, υπέρ του Τ.Υ.Π.Ε.Τ και με τον καλύτερο τα οποία χρήζουν νοσηλείας να έχουν άμεση δυνατό τρόπο ρυθμίστηκε η σοβαρή υπόθεση η οποία πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου αφορούσε στον έλεγχο του ΣΔΟΕ το έτος 2010, με το ελάχιστο δυνατό κόστος.με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 70Α, του Στο σημείο αυτό αξίζει να υπογραμμισθεί Υπουργείου Οικονομικών.και η αναβάθμιση της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον». Από τον Σεπτέμβριο του 2012 λειτουργεί η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ), για επιπλεκόμενα περιστατικά.

Επίσης, οργανώθηκε ο «κωδικός Μπλε», Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ανέπτυξε αξιοσημειώτη δράση η δημόσια αναγγελία δηλαδή περιστατικού καρδιακής υποστηρίζοντας τον αγώνα των Ταμείων Υγείας ανακοπής (μία μορφή ιατρικού SOS), των άλλων Τραπεζών (ΤΑΥΤΕΚΩ), προκειμένου εντός της μονάδος υγείας, προκειμένου η ειδική να μην ενταχθούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ομάδα ανάνηψης να σπεύσει και να λάβει δράση Σημειωτέον, ο Νόμος δεν περιλαμβάνει στην εν λόγω άμεσα και τάχιστα. ένταξη το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καθώς και τα Ταμεία της Διευρύνονται επίσης, οι κατηγορίες των Τράπεζας Ελλάδας, της Αγροτικής και του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. χειρουργικών επεμβάσεων (π.χ της γυναικολογικής (δημοσιογράφοι) λόγω της νομικής τους μορφής ειδικότητας), με στόχο να καλυφθούν σε μεγαλύτερο ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία ακόμη βαθμό οι ανάγκες για παροχή υψηλού επιπέδου λειτουργούν με μορφή Σωματείου (αιρετή διοίκηση) υπηρεσιών υγείας εντός της Κλινικής.και ουδέποτε έχουν επιβαρύνει ή επιβαρύνουν σήμερα Ακρογωνιαίος όμως λίθος βιωσιμότητας τον κρατικό προϋπολογισμό του Ταμείου Υγείας αποτελεί αδιαφιλονίκητα και η Πέραν όμως της ισχυρής αυτής νομικής περιστολή της υπέρμετρης φαρμακευτικής δαπάνης. κατοχύρωσης, η οποία αποτρέπει την ένταξη.

Για τον λόγο αυτό το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. εντάσσεται από την στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. επιβάλλεται να συνεχίζει 14η Ιανουαρίου στο σύστημα ηλεκτρονικής να είναι ένα εύρωστο και πρωτοπόρο Ταμείο Υγείας συνταγογράφησης της εταιρείας ΗΔΙΚΑ. το οποίο παρέχει εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες υγείας Ο ηλεκτρονικός έλεγχος των στατιστικών στοιχείων διατηρώντας συνάμα την ποιότητα αυτών θα είναι αδιάλειπτος και θα συμβάλλει μεταξύ άλλων σε υψηλό επίπεδο. και στην ορθή χρήση του ατομικού συνταγολογίου.

Ενδεικτικά τονίζεται ότι για τον ασφαλισμένο ότι συμβάλλουν επίσης η πλειονότητα του διοικητικού, του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. η ετήσια κατά κεφαλή ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού, βοηθητικού φαρμακευτική δαπάνη ανέρχεται στα 410€ ενώ προσωπικού, η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας αντιστοίχως στην Ελλάδα ο μέσος όρος δεν και των Συλλόγων των εργαζομένων οι οποίοι υπερβαίνει το ποσό των 260€. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης και η σύναψη Απώτερος στόχος είναι οι συνάδελφοι στην Εθνική συμβάσεων με Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα σε όλη Τράπεζα, οι συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών την Ελλάδα. Η συγκυρία η οποία ισχύει γενικότερα τους να αισθάνονται ασφάλεια και σιγουριά στην αγορά της υγείας πρέπει να αξιοποιηθεί και ήδη στο Ταμείο Υγείας. Αυτό άλλωστε το μήνυμα τίθενται υπό διαπραγμάτευση μειώσεις τιμών εκφράζουν καθημερινά χιλιάδες ασφαλισμένοι οι οποίες κυμαίνονται σε ποσοστό από 20% οι οποίοι παρακολουθούν τις εξελίξεις και αγωνιούν έως και 30% επί του κρατικού τιμολογίου για το μέλλον του Τ.Υ.Π.Ε.Τ..συμβάλλοντας στην περαιτέρω μείωση των σχετικών δαπανών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.Θερμές Ευχές λοιπόν για Ασφάλεια, Πρόοδο.

Η Διοίκηση συν τοις άλλοις διαπραγματεύεται Δύναμη και φυσικά ΥΓΕΙΑ, για το 2013τις προμήθειες του Ταμείου Υγείας καθώς και επαναδιαπραγματεύεται όλες τις ισχύουσες συμβάσεις, με στόχο την επίτευξη σημαντικών εκπτώσεων (π.χ σε αναλώσιμα, χαρτικά, μικροβιολογικά κ.λ.π ). Επιπλέον, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών οι οποίες παρέχονται μέσω του SAP έχει συμβάλλει στην εντατικοποίηση αποδοτικών ελέγχων από τις αρμόδιες εποπτικές υπηρεσίες του Ταμείου Υγείας.

Νίκος Κήπος
Πρόεδρος Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy