Οργανισμός (409)

Επισκεφθείτε με τα παιδιά σας τις εγκαταστάσεις μαςΤο ΤΥΠΕΤ παρέχει τη δυνατότητα στους παλιούς και τους νέους κατασκηνωτές και τους…
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΕΤ Η υλοποίηση της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα ενισχύσει την αποτελεσματική εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου, παρέχοντας τα…
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΕΦΑΜΙΛΛΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΑΠΟ ΤΟ…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσης βοηθού μάγειρα στις κατασκηνώσεις του. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΚΑΒΜ-001 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Φωτοαντίγραφο ταυτότητας Φωτοαντίγραφο…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσης μάγειρα στις κατασκηνώσεις του. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΚΑΜΑ-001 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Φωτοαντίγραφο ταυτότητας Φωτοαντίγραφο απόδοσης…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσης οδηγού για την κατασκήνωση του ΤΥΠΕΤ στη Σάνη Χαλκιδικής. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΚΑΟΔ-002 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσης οδηγού για την κατασκήνωση του ΤΥΠΕΤ στον Διόνυσο Αττικής. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΚΑΟΔ-001 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσης διερμηνέα γκρουπ εξωτερικού. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΚΑΔΓ-001 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Φωτοαντίγραφο ταυτότητας Φωτοαντίγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσης διερμηνέα γκρουπ εξωτερικού στην κατασκήνωσή του στον Διόνυσο Αττικής. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΚΑΔΚ-001 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσης συνοδού γκρουπ εξωτερικού. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΚΑΣΕ-001 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Φωτοαντίγραφο ταυτότητας Φωτοαντίγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy