Οργανισμός (419)

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας Ακτινολογίας, για την κάλυψη των αναγκών της κλινικής…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας Νευρολογίας, για την κάλυψη των αναγκών της κλινικής…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας Γυναικολογίας, στον βαθμό Διευθυντή, για την κάλυψη των…
Ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα μέλη του Ταμείου Υγείας ότι η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.),…
Λ Ο Υ Τ Ρ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι ΑΤο επίδομα χορηγείται στα ασφαλισμένα από 5ετίας…
Σε συνέχεια της από 17 Ιουλίου 2015 ανακοίνωσης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., σύμφωνα με την οποία είχαν δημοσιευθεί οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την αγορά εργαλείων ενδοσκοπικής χειρουργικής ρινός και προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την αγορά δύο (2) εξεταστικών φορείων υπερήχων και προκηρύσσει διαγωνισμό με…
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού του Ταμείου Υγείας, καλούνται τα τακτικά μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13η…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προτίθεται να προβεί εντός των προσεχών μηνών στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, όπως αυτός…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy