Οργανισμός (424)

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου θα προχωρήσει στην υπογραφή συμβάσεων με βρεφονηπιακούς σταθμούς και για τη σχολική…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει διαγωνισμό  με κλειστές προσφορές (οικονομικές & τεχνικές), για την αγορά στολών, υποδημάτων…
Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας αποφάσισε τη χορήγηση επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού και για παιδιά τα οποία φοίτησαν σε ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ…
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προσλήψεων Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και την προσωρινή εξαγωγή των αποτελεσμάτων αυτού, την…
Το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων διοικητικών υπαλλήλων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, των…
Στον ανωτέρω διαγωνισμό υπέβαλαν έγκυρες αιτήσεις 8.977 υποψήφιοι, ήτοι 208 στην κατηγορία Α΄, 215 στην κατηγορία Β΄, 6.256 στην κατηγορία…
Από την 1η Ιουλίου 2015, υπό τον κ. Βασίλειο Σακελλαρίου, Χειρουργό Μαστού, λειτουργεί  Ιατρείο Μαστού στα Εξωτερικά Ιατρεία  του Υγειονομικού…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης γενικού ιατρού ή παθολόγου, για τις ανάγκες των εξωτερικών ιατρείων του…
Λ Ο Υ Τ Ρ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Το επίδομα χορηγείται στα ασφαλισμένα από…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy