Οργανισμός (424)

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την προμήθεια 4.500 δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4/500 Φ , 80 γρ.,…
ΘΥΡΙΔΕΣ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ΚΑΤ/ΤΟΣ Ε.Τ.Ε. ΨΥΧΙΚΟΥ (100), ΚΑΤ/ΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (190), ΚΤΗΡΙΟΥ Ε.Τ.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ & ΚΤΗΡΙΟΥ Ε.Τ.Ε ΓΕΡΑΚΑ Για…
           Για τη διασφάλιση της ποιοτικής εξαγωγής εργαστηριακών αποτελεσμάτων, η συλλογή ούρων, η οποία είναι απαραίτητη…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την προμήθεια του εξής εξοπλισμού: Ακτινοσκοπικού τηλεχειριζόμενου ψηφιακού συγκροτήματος (με ψηφιακό…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την άμεση συνεργασία με εταιρεία για την αποκομιδή, τη μεταφορά και…
Ενημερώνονται τα ασφαλισμένα μέλη ότι από τις 2 Ιανουαρίου 2014, μετά από σχετική απόφαση της Διοίκησης της Τράπεζας, αλλάζει η…
      Με στόχο την αρτιότερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ταμείου Υγείας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αποφάσισε από…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης ιατρού - Χειρουργού Μαστού, για απασχόληση τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως, στα…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy