Οργανισμός (409)

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης γενικού οδοντιάτρου, σε κυλιόμενο ωράριο πρωινής και απογευματινής απασχόλησης 28 ωρών…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας γυναικολογίας, για την κλινική του «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», με…
Στη φάση προετοιμασίας των παιδικών κατασκηνώσεων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) στον οικισμό Διονύσου Αττικής και στη Σάνη…
Tο ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για τη μίσθωση πούλμαν από 21.6.2017 έως και 27.8.2017 για τις…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την εκκένωση και την αποκομιδή λυμάτων της κατασκήνωσης στον Διόνυσο Αττικής.…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για τη φύλαξη των κατασκηνώσεών του:   ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΑΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, χαρτικών & πλαστικών ειδών, των ειδών…
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το  “ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών για ιατρικές επεμβάσεις οι…
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ανανέωσε τη σύμβαση συνεργασίας του με το "ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ", η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών για ιατρικές…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την προμήθεια ελαιολάδου και αραβοσιτελαίου. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, σύμφωνα με τις…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy