Οργανισμός (424)

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Οδοντιάτρου, σε κυλιόμενο ωράριο πρωινής & απογευματινής 6ωρης απασχόλησης, στα οδοντιατρεία…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Γενικού Χειρουργού, επιμελητή Β΄, αορίστου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης ιατρού - ορθοπαιδικού, για καθημερινή απασχόληση, δέκα πέντε (15) ωρών εβδομαδιαίως,…
Ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα μέλη του Ταμείου Υγείας ότι η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. αποφάσισε τη χορήγηση επιδόματος νηπιαγωγείου για εγγεγραμμένα παιδιά…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την προμήθεια του εξής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:  Φορείο emergency, τεμ. τρία (3)…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει μία (1) θέση Υπευθύνου Αποθήκης Υγειονομικού Υλικού, για την οργάνωση, διαχείριση, αποθήκευση υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων…
Με στόχο την αρτιότερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ταμείου Υγείας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αποφάσισε από 1ης…
Το Ταμείο Υγείας προκειμένου να καλύψει τη θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή “ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ” (θέση ισότιμη με αυτή του Προϊστάμενου Τμήματος Διοίκησης, εφόσον φέρει τουλάχιστον τον…
Το Ταμείο Υγείας προκειμένου να καλύψει τη θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (θέση ισότιμη με αυτή του Προϊστάμενου Τμήματος Διοίκησης, εφόσον φέρει τουλάχιστον τον βαθμό…
Το Ταμείο Υγείας προκειμένου να καλύψει τη θέση Γενικού Διευθυντή Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (θέση ισότιμη με αυτή του Υποδιευθυντή Διεύθυνσης Διοίκησης, εφόσον φέρει τον βαθμό του Τμηματάρχη…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy