Οργανισμός (409)

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την ιδιωτική κλινική “ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.”, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών για ιατρικές…
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το οφθαλμολογικό ινστιτούτο «LASERLENS”, η οποία αφορά στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών για οφθαλμολογικές πράξεις…
Ενημερώνονται τα ασφαλισμένα μέλη ότι το Ταμείο Υγείας προχώρησε στην ανανέωση της σύμβασης συνεργασίας με την κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», η…
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την ιδιωτική κλινική “IASIS ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.», η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εφημερευόντων καρδιολόγων, για την κάλυψη του προγράμματος εσωτερικών εφημεριών, του Καρδιολογικού Τμήματος…
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης & Παροχών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ, άρθρο 8, παρ. 3, εδ. ε,το Ταμείο Υγείας δεν αποζημιώνει…
          Υπενθυμίζεται ότι οι ηλεκτρονικές συνταγές εκτελούνται μόνο ηλεκτρονικά από τα φαρμακεία και τα μέλη καταβάλλουν…
ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Το επίδομα χορηγείται στα ασφαλισμένα από 5ετίας άμεσα και έμμεσα μέλη του Ταμείου Υγείας, με την προϋπόθεση τα έμμεσα…
Ενημερώνουμε τα μέλη του Ταμείου Υγείας τα οποία διαμένουν εκτός Αθηνών,ότι το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έχει συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με ιδιωτικά κέντρα…
Ενημερώνονται  τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου Υγείας ότι οιγονιδιακές εξετάσεις οι οποίες αφορούν σε νεοπλασματικές ασθένειες αποζημιώνονται ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ από…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy