Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπές Δ.Σ. (2)

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(Απόφαση Ολομέλειας Δ.Σ. αριθμ. 6/26.9.2017)

Αξιολόγησης Ιατρών
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

 • Αρχίατρος (για ειδικότητα παθολόγου) ή Διευθυντής Τομέα κλινικής «Υ.Μ.»(για τις υπόλοιπες ειδικότητες)
 • Διευθυντής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Γεν. Γραμματέας
 • Συντονιστής Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 • Ένας επικεφαλής παράταξης (rotation)

Πρόσληψης Ιατρών
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

 • Αρχίατρος (για ειδικότητα παθολόγου) ή Διευθυντής Τομέα κλινικής «Υ.Μ.» (για τις υπόλοιπες ειδικότητες)
 • Γενικός Διευθυντής Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
 • Διευθυντής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Συντονιστής Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 • Γεν. Γραμματέας

Αξιολόγησης Νοσηλευτικού
& Παραϊατρικού προσωπικού
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

 • Αναπληρώτρια Διευθύνουσα
 • Διευθυντής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Γεν. Γραμματέας
 • Συντονιστής Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 • Ένας επικεφαλής παράταξης (rotation)

Πρόσληψης Νοσηλευτικού
& Παραϊατρικού προσωπικού
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

 • Αναπληρώτρια Διευθύνουσα
 • Γενικός Διευθυντής Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
 • Διευθυντής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Συντονιστής Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 • Γεν. Γραμματέας

Αξιολόγησης Ιατρών
«ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»

 • Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
 • Αναπλ. Γενική Διευθύντρια «Υ.Μ.»
 • Διευθυντής Τομέα
 • Γεν. Γραμματέας
 • Ένας επικεφαλής παράταξης (rotation)

Πρόσληψης Ιατρών
«ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»

 • Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
 • Αναπλ. Γενική Διευθύντρια «Υ.Μ.»
 • Διευθυντής Τομέα
 • Πρόεδρος
 • Γεν. Γραμματέας

Αξιολόγησης Νοσηλευτικού
& Παραϊατρικού προσωπικού
«ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»

 • Αναπληρώτρια Διευθύνουσα
 • Αναπλ. Γενική Διευθύντρια «Υ.Μ.»
 • Διευθυντής Τομέα
 • Γεν. Γραμματέας
 • Ένας επικεφαλής παράταξης (rotation)

Πρόσληψης Νοσηλευτικού
& Παραϊατρικού προσωπικού
«ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»

 • Αναπληρώτρια Διευθύνουσα
 • Αναπλ. Γενική Διευθύντρια «Υ.Μ.»
 • Διευθυντής Τομέα
 • Γεν. Γραμματέας

Αξιολόγησης Οδοντιάτρων
Δ/νση Οδοντιατρικής Φροντίδας & Περίθαλψης

 • Συντονιστής Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 • Διευθυντής Δ/νσης Οδοντιατρικής Φροντίδας & Περίθαλψης
 • Επικεφαλής Τομέα
 • Γεν. Γραμματέας
 • Ένας επικεφαλής παράταξης (rotation)

Πρόσληψης Οδοντιάτρων
Δ/νση Οδοντιατρικής Φροντίδας & Περίθαλψης

 • Συντονιστής Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 • Διευθυντής Δ/νσης Οδοντιατρικής Φροντίδας & Περίθαλψης
 • Επικεφαλής Τομέα
 • Γεν. Γραμματέας

Αξιολόγησης Βοηθών Οδοντιάτρων
& Παραϊατρικού προσωπικού

Δ/νση Οδοντιατρικής Φροντίδας & Περίθαλψης

 • Συντονιστής Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 • Διευθυντής Δ/νσης Οδοντιατρικής Φροντίδας & Περίθαλψης
 • Επικεφαλής Τομέα
 • Γεν. Γραμματέας
 • Ένας επικεφαλής παράταξης (rotation)

Πρόσληψης Βοηθών Οδοντιάτρων
& Παραϊατρικού προσωπικού
Δ/νση Οδοντιατρικής Φροντίδας & Περίθαλψης

 • Συντονιστής Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 • Διευθυντής Δ/νσης Οδοντιατρικής Φροντίδας & Περίθαλψης
 • Επικεφαλής Τομέα
 • Γεν. Γραμματέας

Αξιολόγησης Ιατρών ή Οδοντιάτρων
Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης

 • Αρχίατρος Υ.Σ.Θ. (για τις ειδικότητες πλην οδοντιάτρων) ή Υποδιευθυντής Οδοντιατρικού Σ.Θ. (για τους οδοντιάτρους)
 • Διευθυντής Τομέα κλινικής «Υ.Μ.» (για τις υπόλοιπες ειδικότητες)
 • Διευθυντής Υ.Σ.Θ.
 • Υποδιευθύντρια Υ.Σ.Θ.
 • Ένα μέλος Δ.Σ. (Θράκη ή Δυτ. Μακεδονία ή Θεσσαλία)

Πρόσληψης Ιατρών ή Οδοντιάτρων
Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης

 • Αρχίατρος Υ.Σ. (για τις ειδικότητες πλην οδοντιάτρων) ή Υποδιευθυντής Οδοντιατρικού Σ.Θ. (για τους οδοντιάτρους)
 • Διευθυντής Υ.Σ.Θ.
 • Υποδιευθύντρια Υ.Σ.Θ.
 • Γεν. Γραμματέας
 • Εκλεγμένο μέλος Δ.Σ. Δ’ Διαμερίσματος

Αξιολόγησης Νοσηλευτικού
& Παραϊατρικού προσωπικού
Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης

 • Αρχίατρος ή Υποδιευθυντής Οδοντιατρικού Υ.Σ.Θ.
 • Διευθυντής Υ.Σ.Θ.
 • Υπ/ντρια Υ.Σ.Θ.
 • Ένα μέλος Δ.Σ. (Θράκη ή Δυτ. Μακεδονία ή Θεσσαλία)

Πρόσληψης Νοσηλευτικού
& Παραϊατρικού προσωπικού
Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης

 • Αρχίατρος ή Υποδιευθυντής Οδοντιατρικού Σ.Θ.
 • Διευθυντής Υ.Σ.Θ.
 • Υποδιευθύντρια Υ.Σ.Θ.
 • Γεν. Γραμματέας
 • Εκλεγμένο μέλος Δ.Σ. Δ’ Διαμερίσματος

Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Φώτιος Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Κοσμάς ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΖΑΡΚΑΔΑΣ Λεωνίδας         "
ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ Κωνσταντίνος         "
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ Σταματία         "
ΚΑΡΛΟΣ Αλκιβιάδης         "
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Βασίλειος Εκπρόσωπος Συνταξιούχων
ΚΩΣΤΑΚΗΣ Στέφανος ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΜΙΝΤΖΙΑ Κωνσταντίνα         " 
ΜΠΕΡΔΕΚΑΣ Ανάργυρος         "
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικίας         "
ΠΟΠΤΣΗΣ Αναστάσιος         "
ΤΣΙΑΚΑΣ Ηλίας         "
ΦΛΩΡΟΣ Σπυρίδων         "
ΦΡΥΓΑΝΑ Σεβαστή         "
       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ιωάννης ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΒΑΡΕΛΗΣ Κωνσταντίνος         "
ΓΚΟΝΤΟΝΙΔΗΣ Στέφανος         "
ΔΙΓΚΟΛΗΣ Γεώργιος Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΕΡΤΕΣ Δημήτριος ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΤΣΑΤΣΑΣ Ιωάννης         "
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ Κυριάκος         "

 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Σ.

(απόφαση Ολομέλειας αριθμ. 6/26.9.2017)

1. 

Περιουσίας & Ακινήτων:  ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική

2. 

 Προμηθειών

   

Συντονιστής:

 ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς

   

Μέλη:

Βάρελης Κωνσταντίνος, Γκοντονίδης Στέφανος, Διγκόλης Γεώργιος, Μπερτές Δημήτριος

3. 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

   

Συντονιστής:

 ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική

   

Μέλη:

Γκοντονίδης Στέφανος, Καντζιλιέρης Κων/νος, Κωστάκης Στέφανος, Ντινόπουλος Νικίας, Πόπτσης Αναστάσιος

4. 

Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριμνας

   

Συντονιστής:

 ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική

   

Μέλη:

Αποστολάκης Ιωάννης, Γκοντονίδης Στέφανος, Κωστάκης Στέφανος, Μπερτές Δημήτριος, Τσατσάς Ιωάννης

5. 

Τεχνικής Υποστήριξης, Διαχείρισης, Συντήρησης & Ανανέωσης Εξοπλισμού

   

Συντονιστής:

 ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς

   

Μέλη:

Κωστάκης Στέφανος

6. 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

   

Συντονιστής:

 ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική

   

Μέλη:

Κάρλος Αλκιβιάδης, Πόπτσης Αναστάσιος, Τσατσάς Ιωάννης

7. 

Επικοινωνίας

   

Συντονιστής:

ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος

   

Μέλη:

Κωστάκης Στέφανος

8. 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

   

Συντονιστής:

ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος

   

Μέλη:

Αποστολάκης Ιωάννης, Κάρλος Αλκιβιάδης, Μπερτές Δημήτριος, Φρυγανά Σεβαστή, Χατζηθεοδώρου Κυριάκος

9. 

Δαπανών, Συναλλαγών & Μητρώου

   

Συντονιστής:

ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος

   

Μέλη:

Βάρελης Κωνσταντίνος, Πόπτσης Αναστάσιος

10. 

Συμβάσεων

   

Συντονιστής:

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Φώτιος

   

Μέλη:

Αποστολάκης Ιωάννης, Βάρελης Κωνσταντίνος, Κωστάκης Στέφανος, Τσατσάς Ιωάννης

11.

Εσωτερικού Ελέγχου

   

Συντονιστής:

ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς

   

Μέλη:

Διγκόλης Γεώργιος, Κάρλος Αλκιβιάδης, Κωστάκης Στέφανος, Πόπτσης Αναστάσιος, Φρυγανά Σεβαστή

12. 

Οικονομικών

   

Συντονιστής:

ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς

   

Μέλη:

Διγκόλης Γεώργιος

13.  Χρηματοδότησης & Χαρτοφυλακίου

    Συντονιστής:

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Φώτιος

    Μέλη:  
14.  Τεχνικών Έργων

    Συντοντιστής: ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς

    Μέλη: Κωστάκης Στέφανος, Μπερτές Δημήτριος, Χατζηθεοδώρου Κυριάκος

 

 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy