Super User

Super User

Υπενθυμίζεται στα ασφαλισμένα μέλη η υποχρέωση της ετήσιας προσκόμισης στην Υποδιεύθυνση Μητρώου του ΤΥΠΕΤ των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ειδικά για τα προστατευόμενα μέλη είναι απαραίτητη η ΑΜΕΣΗ προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος τρέχοντος έτους και η βεβαίωση σπουδών για τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές όταν αυτή παραληφθεί από τη Γραμματεία της Σχολής.

Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η λειτουργία της Υπ/νσης Μητρώου και αποφεύγεται η ενδεχόμενη ταλαιπωρία των μελών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τον Κανονισμό Ασφάλισης & Παροχών ΤΥΠΕΤ, άρθρο 5 (σελ. 8) και άρθρο 15 (σελ. 29), ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΥΠΕΤ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την άμεση συνεργασία με Διαγνωστικά Εργαστήρια Βιολογικών Υλικών, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με σκοπό τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων οι οποίες δεν εκτελούνται στο Μικροβιολογικό του Εργαστήριο και προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές (οικονομικές & τεχνικές).

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15 - 1ος όροφος, 105 52 Αθήνα.

Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 & ώρα 14:00.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνείτε με:
• τον κ. Ιωάννη Κατσαβοχρήστο, Μικροβιολόγο-Βιοπαθολόγο, Διευθυντή του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του ΤΥΠΕΤ, τ: 210 3349427.
• την κ. Αναστασία Κολοκούρη, Μικροβιολόγο-Βιοπαθολόγο, τ: 210 3349445.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την πλήρωση θέσεων εφημερευόντων ιατρών, για την κάλυψη του προγράμματος εσωτερικών εφημεριών του Καρδιολογικού Τμήματος της Γενικής Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον».

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας και την επαγγελματική δραστηριότητα,
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου,
3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,
4. Φωτοαντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας Καρδιολογίας.

*Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταχυδρομικά στη διεύθυνση Θερειανού 4-6. 114 73 Αθήνα, προς τη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης του Υγείας Μέλαθρον ή εναλλακτικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Aπαραίτητη είναι η αναγραφή «Για τη θέση Εφημερεύοντος Καρδιολόγου».

 

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη νοσηλευτών/νοσηλευτριών στη Γενική Κλινική Υγείας Μέλαθρον, για τις εξής ειδικότητες:

1. Νοσηλευτές/τριες Χειρουργείου

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ, ΑΕΙ
 • Εμπειρία άνω των δύο ετών σε χειρουργείο (στην εμπειρία δεν προσμετράται η εξάμηνη πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της Σχολής)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού υπολογιστών

2. Νοσηλευτές/τριες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ, ΑΕΙ
 • Εμπειρία άνω των δύο ετών σε ΜΕΘ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού υπολογιστών

3. Νοσηλευτές για την κάλυψη θέσεων στο Χειρουργικό και Παθολογικό Τμήμα

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ, ΑΕΙ
 • Εμπειρία άνω των δύο ετών σε χειρουργικό ή παθολογικό τμήμα πέραν της πρακτικής εξάσκησης της Σχολής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού υπολογιστών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με τη ζητούμενη θέση εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να αποστείλουν τα πιο πάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στη διεύθυνση Θερειανού 4, 11473 Αθήνα, υπόψη γραμματείας Γενικής Διεύθυνσης Υγείας Μέλαθρον με την ένδειξη «Θέσεις νοσηλευτών» έως την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00.

Εναλλακτικά μπορεί να γίνει και ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) φαρμακοποιού στη Γενική Κλινική Υγείας Μέλαθρον.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Κάτοχος πτυχίου Φαρμακευτικής.
2. Κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού στην Ελλάδα.
3. Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 2 ετών, στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα ως κλινικός φαρμακοποιός ειδικότερα στην εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων και στη διάλυση κυτταροστατικών φαρμάκων.
4. Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
5. Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος συναφής με τη ζητούμενη θέση εργασίας καθώς και γνώσεις πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομειακών φαρμακείων.

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικώς τα πιο πάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στη διεύθυνση Θερειανού 4, 11473 Αθήνα, υπόψη γραμματείας Γενικής Διεύθυνσης Υγείας Μέλαθρον με την ένδειξη «Θέση Φαρμακοποιού» έως την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00.

Εναλλακτικά μπορεί να γίνει και ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy