Super User

Super User

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για μίσθωση πούλμαν από 20.06.2019 έως και 21.08.2019 για τις μετακινήσεις κατασκηνωτών στις κατασκηνώσεις του στον ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, τη ΣΑΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και τη ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

Οι διαδρομές και ο αριθμός των δρομολογίων είναι δυνατόν να αυξομειωθούν, ανάλογα με τις δημιουργούμενες ανάγκες του Ταμείου Υγείας.

Τα πούλμαν πρέπει να είναι 50 θέσεων, τελευταίας τεχνολογίας και να διαθέτουν κλιματισμό.

Επίσης πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των ιδιόκτητων τουριστικών λεωφορείων που διαθέτει η συμμετέχουσα εταιρεία στον εν λόγω διαγωνισμό.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται και από φωτοτυπίες των αδειών κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι σημαντικά στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση των ζητούμενων προσφορών είναι:

  • η δυνατότητα διάθεσης ικανού αριθμού λεωφορείων/πούλμαν για τη μετακίνηση των κατασκηνωτών (ενδεικτικό δείγμα τα 20 τουλάχιστον λεωφορεία/πούλμαν για τη κατασκήνωση στον Διόνυσο Αττικής και τα 10 τουλάχιστον λεωφορεία/πούλμαν για κάθε μία ξεχωριστά από τις κατασκηνώσεις στη Σάνη Χαλκιδικής και στη Λούτσα Πρέβεζας) σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης (πχ πυρκαγιά).
  • Ο χρόνος προσέγγισης των λεωφορείων/πούλμαν στις κατασκηνώσεις στον Διόνυσο Αττικής, τη Σάνη Χαλκιδικής και τη Λούτσα Πρέβεζας σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης (πχ πυρκαγιά).

Για διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό επικοινωνείτε με:
την κ. Χριστοφόρου Λευκοθέα, τ: 210 334 9549, την κ. Φρουζάκη Μαριλένα, τ: 210334 9312 και
την κ. Παπαϊωάννου Βικτωρία, τ: 210 3349558.

Εντός του φακέλου της προσφοράς εσωκλείονται σε ξεχωριστό φάκελο φωτοτυπίες των αδειών κυκλοφορίας των ιδιόκτητων λεωφορείων, πρωτότυπη πρόσφατη Ασφαλιστική & Φορολογική Ενημερότητα, βάσει της οποίας θα δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό η κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία και σε ξεχωριστό φάκελο την οικονομική προσφορά. Με το πέρας του διαγωνισμού η μειοδότρια/ες εταιρεία/ες θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσο με το 10% του συνολικού καθαρού κόστους ανάδειξης του Διαγωνισμού.

Η ισχύς της σύμβασης θα λήγει σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της. Το ΤΥΠΕΤ διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για ένα (1) ακόμα έτος.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15 - 1ος όροφος, 105 52 Αθήνα.

Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 & ώρα 14:00.


ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας διοργανώνει κι εφέτος προγράμματα ανταλλαγών στη Γαλλία και τη Γερμανία για τους ασφαλισμένους του, γεννηθέντες τα έτη 2003 και 2004.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την άμεση συνεργασία με Διαγνωστικά Εργαστήρια Βιολογικών Υλικών, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με σκοπό τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων οι οποίες δεν εκτελούνται στο Μικροβιολογικό του Εργαστήριο και προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές (οικονομικές & τεχνικές).

Για τη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην Υποδιεύθυνση Προμηθειών- Συμβάσεων ΤΥΠΕΤ, Ευπόλιδος 8 - 5ος όροφος, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρ. Κοτζιά), Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3349352 & 210 3349369.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15 - 1ος όροφος, 105 52 Αθήνα.

Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την Παρασκευή 03 Μαΐου 2019 & ώρα 14:00.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνείτε με:
• τον κ. Ιωάννη Κατσαβοχρήστο, Μικροβιολόγο-Βιοπαθολόγο, Επιστημονικό Υπεύθυνο Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΤΥΠΕΤ, τ: 210 3349427.
• την κ. Αναστασία Κολοκούρη, Μικροβιολόγο-Βιοπαθολόγο, τα: 210 3349445.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρασκευή, 05 Απριλίου 2019

Στελέχωση κατασκηνώσεων ΤΥΠΕΤ 2019

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) για τη στελέχωση των τριών κατασκηνώσεών του, στον Διόνυσο Αττικής, τη Σάνη Χαλκιδικής και τη Λούτσα Πρέβεζας, θα δεχθεί αιτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού (www.typet.gr) τον Απρίλιο του 2019.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

 

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την πλήρωση θέσεων εφημερευόντων ιατρών, για την κάλυψη του προγράμματος εσωτερικών εφημεριών του Παθολογικού Τμήματος της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας και την επαγγελματική δραστηριότητα,
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου,
3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,
4. Φωτοαντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας Παθολογίας.

*Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά προς τη Γραμματεία ΔΣ ΤΥΠΕΤ, στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Aπαραίτητη είναι η αναγραφή «Για τη θέση Εφημερεύοντος Παθολόγου».

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy