Super User

Super User

Λόγω άδειας των παθολόγων των Περιφερειακών Εξωτερικών Ιατρείων του ΤΥΠΕΤ στο Ψυχικό, τον Πειραιά και το πρ. ΚΜ (οδός Ζησιμοπούλου) δεν θα πραγματοποιηθούν οι πιο κάτω προγραμματισμένες αιμοληψίες: 

  • Ψυχικό: Πέμπτη 30 Μαΐου και Δευτέρα 3 Ιουνίου
  • Πειραιάς: Παρασκευή 14 Ιουνίου και Παρασκευή 21 Ιουνίου
  • Οδός Ζησιμοπούλου (πρ. ΚΜ):Παρασκευή 14 Ιουνίου 

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόησή σας.

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018

Γενόσημα (ΠΕΦ)

Γενόσημα Φάρμακα: Ισοδύναμες εκδόσεις των πρωτοτύπων φαρμάκων
Τα γενόσημα είναι φάρμακα παρόμοια με τα πρωτότυπα, περιέχοντας την ίδια δραστική ουσία, γεγονός που συνεπάγεται και παρόμοια θεραπευτικά αποτελέσματα. Τα γενόσημα φάρμακα κυκλοφορούν νόμιμα μετά τη λήξη της εικοσαετούς προστασίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (πατέντας) του πρωτοτύπου φαρμάκου αναφοράς.

Χρησιμοποιούνται ευρέως από τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο, ως αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις έναντι των ακριβότερων πρωτότυπων φαρμάκων.

Τα Γενόσημα Φάρμακα με Εμπορική Ονομασία (Branded Generics) στη χώρα μας
Τα γενόσημα φάρμακα κυκλοφορούν είτε με τη διεθνώς εγκεκριμένη μη ειδικευμένη επιστημονική ονομασία (International Non-proprietary Name-ΙΝΝ), είτε με εμπορικό σήμα και ονομασία οπότε και ονομάζονται Branded Generics (γενόσημα με εμπορική ονομασία).

Στην Ελλάδα καθώς και σε άλλες χώρες κυκλοφορούν branded generics που περιέχουν δραστικές ουσίες των οποίων η χρονική περίοδος προστασίας της πατέντας έχει λήξει και ως εκ τούτου δύναται να παραχθούν νόμιμα. Τα branded generics παράγονται κυρίως από τις Ελληνικές Φαρμακοβιομηχανίες.

Γενόσημα Φάρμακα και βιοϊσοδυναμία
Κάθε branded generic, προκειμένου να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά υποχρεούται να αποδείξει την ασφάλειά καθώς και την θεραπευτική του ισοδυναμία ως προς το πρωτότυπο φάρμακο αναφοράς. Για το λόγο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ) ζητά από τους αιτούντες να προσκομίσουν σχετικές μελέτες που ονομάζονται μελέτες βιοϊσοδυναμίας.

Η μελέτη βιοϊσοδυναμίας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του φακέλου που συνοδεύει ένα φάρμακο προκειμένου να λάβει έγκριση κυκλοφορίας. Η έννοια της βιοϊσοδυναμίας αποτελεί βασική προϋπόθεση της ανάπτυξης των γενόσημων φαρμάκων. Η μελέτη βιοϊσοδυναμίας εξασφαλίζει με αδιάσειστο επιστημονικό τρόπο ότι ένα γενόσημο φάρμακο και το αντίστοιχο πρωτότυπο προϊόν αναφοράς όταν χορηγούνται στην ίδια δόση, παρουσιάζουν ουσιαστικά το ίδιο ποσοστό και έκταση της βιολογικής διαθεσιμότητας της δραστικής ουσίας στον ανθρώπινο οργανισμό.
Με απλούς όρους, το γενόσημο φάρμακο οφείλει να είναι εξίσου αποτελεσματικό με το αντίστοιχο πρωτότυπο προϊόν αναφοράς.

Γενόσημα Φάρμακα: Μια ποιοτική επιλογή
Προκειμένου να τηρηθούν οι ακριβείς εθνικοί, ευρωπαϊκοί και διεθνείς κανονισμοί ασφάλειας και ποιότητας, οι Ελληνικές Φαρμακοβιομηχανίες υιοθετούν τα αυστηρότερα πρότυπα τελειότητας κατά την παραγωγή των φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι Ελληνικές Φαρμακοβιομηχανίες λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της καλής κατασκευαστικής πρακτικής (GMP) σε εγκεκριμένες και τακτικά επιθεωρημένες από τον ΕΟΦ εγκαταστάσεις. Όταν ένα γενόσημο φάρμακο λάβει έγκριση κυκλοφορίας στην αγορά, η χρήση του εξακολουθεί να ελέγχεται με προσοχή από τον κατασκευαστή και τις αρμόδιες για την υγεία αρχές. Εν ολίγοις, τα γενόσημα φάρμακα συμμορφώνονται με τα ίδια ακριβώς πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας με τα οποία συμμορφώνονται και τα πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα.

Γενόσημα Φάρμακα και φαρμακευτική δαπάνη
Η αύξηση της διαθεσιμότητας και του εύρους των γενοσήμων φαρμάκων στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ουσιαστική για τη φαρμακευτική φροντίδα. Η συνύπαρξη των γενόσημων και των πρωτοτύπων φαρμάκων των οποίων η προστασία της πατέντας έχει λήξει, αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τη συγκράτηση των φαρμακευτικών δαπανών αλλά και την υποκίνηση της καινοτομίας.

Γενόσημα Φάρμακα: Δεσμεύσεις για το μέλλον
Η γήρανση του πληθυσμού και η δραματική αύξηση των δαπανών για την υγεία αναγκάζουν τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να επανεξετάσουν τη βιωσιμότητα των συστημάτων παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Η χρήση των πιο οικονομικά προσιτών γενοσήμων φαρμάκων αποτελεί σαφώς αποδοτικότερη επιλογή στα πλαίσια των προσπαθειών συγκράτησης του κόστους της φαρμακευτικής φροντίδας.

ΠΗΓΗ: Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανιών (ΠΕΦ)

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Συχνές Ερωτήσεις (genosima.gr)

genosimo-logo

Τι είναι γενόσημο φάρμακο;
Τα γενόσημα είναι φάρμακα που περιέχουν την ίδια ποσότητα δραστικής ουσίας με τα πρωτότυπα φάρμακα (φάρμακα αναφοράς) και για αυτό θεωρούνται θεραπευτικά ισοδύναμα με αυτά. Τα γενόσημα φάρμακα μπορούν να κυκλοφορήσουν στην αγορά μετά τη λήξη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας του αντίστοιχου πρωτότυπου προϊόντος στο οποίο βασίζονται.

Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα γενόσημα και τα πρωτότυπα;
Τα γενόσημα φάρμακα είναι θεραπευτικά ισοδύναμα με τα πρωτότυπα, όμως μπορούν να διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές επειδή δεν επιβαρύνονται με το κόστος έρευνας των πρωτοτύπων. Επίσης μπορούν να διαφέρουν από τα πρωτότυπα στα έκδοχα, δηλαδή τα μη δραστικά συστατικά του φαρμάκου τα οποία δεν σχετίζονται με το θεραπευτική του δράση.

Ποια οφέλη παρέχουν τα γενόσημα και πώς μπορούν να συντελέσουν στη βελτίωση της θεραπείας των ασθενών;
Το πλεονέκτημα των γενοσήμων φαρμάκων είναι ότι το συγκριτικά χαμηλότερο κόστος τους σε σχέση με εκείνο των αντίστοιχων πρωτότυπων. Κατά συνέπεια η χρήση γενοσήμων συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος για τον ασθενή ενώ οδηγεί στην εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα υγείας, οι οποίοι μπορούν να διατεθούν σε πιο εξειδικευμένες καινοτόμες θεραπείες.

Πώς ελέγχεται η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των γενοσήμων φαρμάκων;
Όλα τα φάρμακα, γενόσημα και πρωτότυπα, πρέπει να λάβουν έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ή από τις εθνικές υπηρεσίες φαρμάκων όπως ο ΕΟΦ, προκειμένου να κυκλοφορήσουν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασική προϋπόθεση ώστε τα γενόσημα να λάβουν άδεια κυκλοφορίας, είναι η θεραπευτική ισοδυναμία με το πρωτότυπο προϊόν. Αυτό αποδεικνύεται επιστημονικά με τη μελέτη βιοϊσοδυναμίας η οποία αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του εγκριτικού φακέλου που συνοδεύει κάθε γενόσημο φάρμακο.

typ-yp-20190211e

Είναι τα γενόσημα φάρμακα τόσο ποιοτικά, ασφαλή και αποτελεσματικά, όσο και τα αντίστοιχα πρωτότυπά τους;
Ναι. Τα γενόσημα φάρμακα οφείλουν να συμμορφώνονται με τα ίδια πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας που ισχύουν για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα. Τα γενόσημα φάρμακα παράγονται σε επιθεωρημένες-πιστοποιημένες εγκαταστάσεις υπό απολύτως ελεγχόμενες συνθήκες που είναι γνωστές ως GMP -Κανόνες Ορθής Παραγωγής-. Επίσης, τα γενόσημα φάρμακα, ακριβώς όπως και τα πρωτότυπα, εξακολουθούν να ελέγχονται μετά την κυκλοφορία τους, για την περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας.

Σε ποιες χώρες κυκλοφορούν γενόσημα φάρμακα;
Τα γενόσημα φάρμακα κυκλοφορούν εδώ και δεκαετίες σε όλα τα κράτη του κόσμου. Σημειώνεται ότι σήμερα τα γενόσημα καταλαμβάνουν το 28% της αγοράς στην Ελλάδα (σε όγκο) ενώ σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία καταλαμβάνουν το 67%, στη Γερμανία 80%, στο Ηνωμένο Βασίλειο 83% και στην Ισπανία 47%.


ΠΗΓΗ: Υπουργείο Υγείας/genosima.gr

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Οικονομία (genosima.gr)

Η αύξηση της διαθεσιμότητας και του εύρους των γενοσήμων φαρμάκων στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ουσιαστική για την βιωσιμότητα της φαρμακευτικής φροντίδας. Η ευρεία χρήση των γενόσημων φαρμάκων, αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την πρόσβαση σε αποτελεσματικές θεραπείες, τη συγκράτηση των φαρμακευτικών δαπανών, αλλά και την υποκίνηση της καινοτομίας.

Σήμερα τα γενόσημα φάρμακα καταλαμβάνουν το 25% της αγοράς ενώ κοστίζουν έως και 60% λιγότερο από τα αντίστοιχα πρωτότυπα.

Κατά συνέπεια η χρήση γενοσήμων συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος για τον ασθενή ενώ οδηγεί στην εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα υγείας, οι οποίοι μπορούν να διατεθούν σε πιο εξειδικευμένες καινοτόμες θεραπείες.


ΠΗΓΗ: Υπουργείο Υγείας/genosima.gr

typ-yp-20190211d

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Ποιότητα (genosima.gr)

Κάθε γενόσημο φάρμακο, προκειμένου να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά υποχρεούται να αποδείξει την ασφάλειά καθώς και την θεραπευτική του ισοδυναμία ως προς το πρωτότυπο φάρμακο αναφοράς. Για το λόγο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ) όπως και κάθε Αρχή Φαρμάκου Κράτους ή Κεντρική Αρχή όπως ο ΕΜΑ, ζητά από τους αιτούντες να προσκομίσουν σχετικές μελέτες που ονομάζονται μελέτες βιοϊσοδυναμίας.

typ-yp-20190211c

Η μελέτη βιοϊσοδυναμίας εξασφαλίζει με αδιάσειστο επιστημονικό τρόπο ότι ένα γενόσημο φάρμακο και το αντίστοιχο προϊόν αναφοράς όταν χορηγούνται στην ίδια δόση, παρουσιάζουν ουσιαστικά το ίδιο ποσοστό και έκταση της βιολογικής διαθεσιμότητας της δραστικής ουσίας στον ανθρώπινο οργανισμό.
Με απλούς όρους, το γενόσημο φάρμακο είναι εξίσου αποτελεσματικό με το αντίστοιχο πρωτότυπο προϊόν αναφοράς ενώ διατίθεται με χαμηλότερο κόστος για τον ασθενή.


ΠΗΓΗ: Υπουργείο Υγείας/genosima.gr

Γενόσημο Φάρμακο " Κράτα την ουσία" - www.genosima.gr from PinkElephant on Vimeo.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy