Για τη διασφάλιση της άρτιας οργάνωσης των υπηρεσιών, την ποιοτική εξυπηρέτηση των μελών και την απαλοιφή των παρατηρούμενων καθυστερήσεων στον τομέα αυτόν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Υγείας προχώρησε στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy