Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης & Παροχών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., άρθρο 3 (παρ.β΄, εδαφ.4), μηχανικοί & δικηγόροι, υπάλληλοι πλήρους ωραρίου της Εθνικής Τράπεζας, οι οποίοι υποχρεούνται να ασφαλιστούν στον κύριο ασφαλιστικό φορέα του κλάδου τους, εφεξής έχουν τη δυνατότητα συμπληρωματικής ασφάλισης και στο Ταμείο Υγείας ως έκτακτα μέλη και με ποσοστό εισφοράς 5%.

 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy