Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Υγείας, από 1ης Οκτωβρίου 2014 καταργείται το μέτρο παροχής οδοντοθεραπευτικών εργασιών, στα ιδιωτικά οδοντιατρεία των οδοντιάτρων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy