ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Δευτέρα 20.4.2015 από 10:00 έως 14:30

 Κτήριο Ε.Τ.Ε. Γέρακα 

(Γαργητού 86 & Πόρου, Γέρακας)

 

Ο εθελοντής αιμοδότης, με την προσφορά του, αφενός μπορεί να σώσει μια ζωή, αφετέρου βοηθάει ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών του συνανθρώπου, του συναδέλφου, του ίδιου και της οικογένειάς του. Τα  μέλη της οικογένειας των αιμοδοτών έχουν απόλυτη προτεραιότητα στην κάλυψη αναγκών σε αίμα.

 

Στους εθελοντές αιμοδότες χορηγείται άδεια δύο ημερών,

σύμφωνα με την εγκύκλιο Νο. 46/20.4.1994

 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy