Ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Υγείας ότι ο έλεγχος των οδοντιατρικών εργασιών (αρχική - τελική έγκριση) οι οποίες πραγματοποιούνται σε οδοντιάτρους εκτός του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., διενεργείται αποκλειστικά με ραντεβού σε όλες τις μονάδες της Δ/νσης Οδοντιατρικής Φροντίδας & Περίθαλψης στην Αθήνα (Οδοντιατρικό Κέντρο • Περιφερειακά Οδοντιατρεία • Πολυοδοντιατρείο κτηρίου Σοφοκλέους 15) και στο Οδοντιατρικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (Ερμού 28). Εξαιρείται ο έλεγχος ορθοδοντικών εργασιών, ο οποίος πραγματοποιείται από τους ορθοδοντικούς του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αποκλειστικά με ραντεβού, στην Αθήνα στο Οδοντιατρικό Κέντρο (Αρμένη Βράιλα 4, Πεδίον Άρεως) και στη Θεσσαλονίκη στο Οδοντιατρικό Συγκρότημα (Ερμού 28). 

      Τα ασφαλισμένα μέλη τα οποία διαμένουν και εργάζονται στην Περιφέρεια ακολουθούν την μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία.

      Τηλέφωνο διαχείρισης οδοντιατρικών ραντεβού: 210 3349200 (δ:19200).

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy