Συγκροτήθηκε σήμερα σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., το οποίο αναδείχθηκε από τις εκλογές της 24ης Μαΐου 2017.
Το Προεδρείο το οποίο προέκυψε μετά από μυστική ψηφοφορία είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΩ  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                       ΑΣΠΙΩΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΙΑΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΛΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΑΚΛΑΣ  ΛΟΥΚΑΣ

 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2018

Created by Pixelocracy