Σας ενημερώνουμε ότι η έδρα της Διοίκησης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. μεταφέρθηκε στον 6ο όροφο του Μεγάρου Ιουλίας Α. Σταθάτου, οδός Ευπόλιδος αρ. 8, στην Πλατεία Κοτζιά.

Εφεξής, η πάσης φύσεως αλληλογραφία που αφορά στη Διοίκηση του Ταμείου Υγείας να αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Διοίκηση, Ευπόλιδος 8, 10551 Αθήνα.

Αλληλογραφία που αφορά στις υπηρεσίες του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (αποδείξεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αιτήματα προς Επιτροπή Αιτήσεων, κλπ.), αποστέλλεται στη διεύθυνση: Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Σοφοκλέους 15, 10552 Αθήνα).

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy