Ενημερώνουμε τους γονείς ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας αναφορικά με την ασφάλεια των παιδιών τα οποία φιλοξενούνται στην κατασκήνωση του ΤΥΠΕΤ στον Διόνυσο.

Η σεισμική δόνηση η οποία προηγήθηκε δεν επηρέασε την κατασκηνωτική λειτουργία ούτε επέφερε υλικές ζημιές.

Η κατασκήνωση του ΤΥΠΕΤ στον Διόνυσο λειτουργεί κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα για τα παιδιά, τα στελέχη και τους εργαζόμενους.

Ως εκ τούτου, δε συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Η κατασκηνωτική εμπειρία στο ΤΥΠΕΤ συνεχίζεται με ασφάλεια.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy