Ενημερώνονται τα ασφαλισμένα μέλη ότι από τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 θα ισχύσουν οι εξής αλλαγές:

Το Παθολογικό Ιατρείο του ΤΥΠΕΤ στο κτήριο της ΕΤΕ στη Λεωφ. Αθηνών θα λειτουργεί:
• κάθε Δευτέρα υπό την κ. Σκεύα Ειρήνη
• κάθε Τετάρτη και Παρασκευή υπό τον κ. Ευσταθίου Σταμάτιο
Η αιμοληψία θα διενεργείται κάθε Τετάρτη (8:00 – 9:00).

Το Παθολογικό Ιατρείο του ΤΥΠΕΤ στο κτήριο της ΕΤΕ στην οδό Πειραιώς θα λειτουργεί:
• κάθε Τρίτη υπό τον κ. Τσακύρη Θεόφραστο
• κάθε Πέμπτη υπό τον κ. Βέργο Γεώργιο
Η αιμοληψία θα διενεργείται κάθε Τρίτη (8:00 – 9:00).

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy