Υπενθυμίζεται στα ασφαλισμένα μέλη η υποχρέωση της ετήσιας προσκόμισης στην Υποδιεύθυνση Μητρώου του ΤΥΠΕΤ των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ειδικά για τα προστατευόμενα μέλη είναι απαραίτητη η ΑΜΕΣΗ προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος τρέχοντος έτους και η βεβαίωση σπουδών για τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές όταν αυτή παραληφθεί από τη Γραμματεία της Σχολής.

Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η λειτουργία της Υπ/νσης Μητρώου και αποφεύγεται η ενδεχόμενη ταλαιπωρία των μελών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τον Κανονισμό Ασφάλισης & Παροχών ΤΥΠΕΤ, άρθρο 5 (σελ. 8) και άρθρο 15 (σελ. 29), ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΥΠΕΤ

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy