Ανακοινώσεις ΤΥΠΕΤ

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης & Παροχών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ, άρθρο 8, παρ. 3, εδ. ε,το Ταμείο Υγείας δεν αποζημιώνει…
          Υπενθυμίζεται ότι οι ηλεκτρονικές συνταγές εκτελούνται μόνο ηλεκτρονικά από τα φαρμακεία και τα μέλη καταβάλλουν…
ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Το επίδομα χορηγείται στα ασφαλισμένα από 5ετίας άμεσα και έμμεσα μέλη του Ταμείου Υγείας, με την προϋπόθεση τα έμμεσα…
Ενημερώνουμε τα μέλη του Ταμείου Υγείας τα οποία διαμένουν εκτός Αθηνών,ότι το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έχει συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με ιδιωτικά κέντρα…
Ενημερώνονται  τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου Υγείας ότι οιγονιδιακές εξετάσεις οι οποίες αφορούν σε νεοπλασματικές ασθένειες αποζημιώνονται ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ από…
Στο κατ/μα Ε.Τ.Ε ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (190) Ενημερώνουμε τα ασφαλισμένα μέλη ότι η ανωτέρω θυρίδα συναλλαγών του Ταμείου Υγείας, θα λειτουργεί…
Ενημερώνονται τα ασφαλισμένα μέλη ότι από τις 2 Ιανουαρίου 2014, μετά από σχετική απόφαση της Διοίκησης της Τράπεζας, αλλάζει η…
Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Υγείας, από 1ης Οκτωβρίου 2013 δόθηκε η δυνατότητα στους οδοντιάτρους του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy