Ανακοινώσεις ΤΥΠΕΤ

Σας ενημερώνουμε ότι το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προχώρησε σε υπογραφή συμβάσεων συνεργασίας με φυσικοθεραπευτήρια στην Περιφέρεια, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των…
      Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προχώρησε σε υπογραφή συμβάσεων συνεργασίας με ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ τα οποία βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις της…
Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους οι οποίοι απευθύνονται στο Υγειονομικό Συγκρότημα Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Θεσσαλονίκης για τον αρχικό και τον τελικό έλεγχο οδοντιατρικών εργασιών…
Ως γνωστόν, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. από τις 14.1.2013 έχει ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της εταιρείας Η.ΔΙ.Κ.Α. Για την καλύτερη πληροφόρηση…
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., από τις 28.01.2013 τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που εμπεριέχουν Ω-3…
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τη μελέτη βιωσιμότητας, εντάσσεται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης…
Ενημερώνουμε τα μέλη του Ταμείου Υγείας ότι από την 3η Σεπτεμβρίου 2012, σε περίπτωση νοσηλείας τους σε κρατικό νοσοκομείο ή…
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης & Παροχών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., άρθρο 3 (παρ.β΄, εδαφ.4), μηχανικοί & δικηγόροι, υπάλληλοι πλήρους ωραρίου της…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy