Διαγωνισμοί Προμηθειών

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την προμήθεια ελαιολάδου και αραβοσιτελαίου. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, σύμφωνα με τις…
Το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών τροφοδοσίας για τις κατασκηνώσεις του: α) στον ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ…
  Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει διαγωνισμό  με κλειστές προσφορές (οικονομικές & τεχνικές), για την προμήθεια αντιδραστηρίων…
Το Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τα εξωτερικά…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές (οικονομικές & τεχνικές), για την άμεση συνεργασία με…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την αγορά ενός (1) φορητού απεικονιστικού συστήματος υπερήχων τσέπης και προκηρύσσει…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την προμήθεια του εξής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:  Φορείο emergency, τεμ. τρία (3)…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy