Το Ταμείο Υγείας προκειμένου να καλύψει τη θέση Γενικού Διευθυντή Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (θέση ισότιμη με αυτή του Υποδιευθυντή Διεύθυνσης Διοίκησης, εφόσον φέρει τον βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ με διετή παραμονή στον βαθμό αυτό ή θέση ισότιμη με αυτή του Προϊστάμενου Τμήματος Διοίκησης, εφόσον φέρει τουλάχιστον τον βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ ή του Τμηματάρχη Α΄ με λιγότερα από δύο έτη στον βαθμό, βάσει της Πράξης Διοικήσεως Ε.Τ.Ε. αρ.233/13.8.1980), καλεί τα ενδιαφερόμενα στελέχη να υποβάλουν υποψηφιότητα με αίτηση, η οποία θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., μέχρι τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy