Το Ταμείο Υγείας προκειμένου να καλύψει τη θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (θέση ισότιμη με αυτή του Προϊστάμενου Τμήματος Διοίκησης, εφόσον φέρει τουλάχιστον τον βαθμό του Υποτμηματάρχη, με διετή παραμονή στον βαθμό, βάσει της Πράξης Διοικήσεως Ε.Τ.Ε. αρ.233/13.8.1980), καλεί τα ενδιαφερόμενα στελέχη να υποβάλουν υποψηφιότητα με αίτηση, η οποία θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., μέχρι τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy