Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την κάλυψη της θέσης ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε ανάλογη θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Σοφοκλέους 15, 105 52 Αθήνα, έως και την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018.

Απαραίτητη είναι η αναγραφή στον φάκελο: "για τη θέση ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ", υπόψη κ. Ελένης ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy