Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσης ψυχολόγου στις κατασκηνώσεις του στον Διόνυσο Αττικής και Λούτσα Πρέβεζας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΚΑΨΥ-001

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ - ΑΜΑ - ΑΦΜ και αριθμός λογ/σμού Εθνικής Τράπεζας
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο ανώτατης σχολής ελληνικού πανεπιστήμιου (σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστήμιου του εξωτερικού απαιτείται προσκόμιση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Τριετής προϋπηρεσία με απασχόληση σε υπηρεσίες που αφορούν σε διαχείριση κρίσεων ή προϋπηρεσία με γονείς, παιδιά και έφηβους (απαιτείται προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Κατασκηνωτική εμπειρία
  • Προϋπηρεσία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την Τρίτη 28 Μαΐου 2019.

Πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο για υποβολή Αίτησης:
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy