Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσης υπεύθυνου ζωγραφικής στις κατασκηνώσεις του.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΚΑΖΩ-001

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ - ΑΜΑ - ΑΦΜ και αριθμός λογ/σμού Εθνικής Τράπεζας
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο ή βεβαίωση φοίτησης σε Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ή αντίστοιχων σχολών

Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων από πτυχιούχους ή φοιτητές Σχολής Καλών Τεχνών, υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης εκπαιδευτικού με εμπειρία στο αντικείμενο

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Κατασκηνωτική εμπειρία
  • Προϋπηρεσία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την Τρίτη 28 Μαΐου 2019.

Πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο για την υποβολή Αίτησης:
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy