Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσης διερμηνέα γκρουπ εξωτερικού στην κατασκήνωσή του στον Διόνυσο Αττικής.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΚΑΔΚ-001

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ - ΑΜΑ - ΑΦΜ και αριθμός λογ/σμού Εθνικής Τράπεζας
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχιούχοι ή φοιτητές
  • Απαραίτητη η άριστη γνώση γαλλικής γλώσσας (γκρουπ από Γαλλία). Απαιτείται σχετική πιστοποίηση.

Θα προτιμηθούν όσοι/όσες έχουν κατασκηνωτική εμπειρία και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 21ο έτος της ηλικίας τους.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Κατασκηνωτική εμπειρία

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την Τρίτη 28 Μαΐου 2019.

Πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο για την υποβολή Αίτησης:
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy