Προκηρύξεις Θέσεων Εργασίας

Το Ταμείο Υγείας προκειμένου να καλύψει τη θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή “ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ” (θέση ισότιμη με αυτή του Προϊστάμενου Τμήματος Διοίκησης, εφόσον φέρει τουλάχιστον τον…
Το Ταμείο Υγείας προκειμένου να καλύψει τη θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (θέση ισότιμη με αυτή του Προϊστάμενου Τμήματος Διοίκησης, εφόσον φέρει τουλάχιστον τον βαθμό…
Το Ταμείο Υγείας προκειμένου να καλύψει τη θέση Γενικού Διευθυντή Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (θέση ισότιμη με αυτή του Υποδιευθυντή Διεύθυνσης Διοίκησης, εφόσον φέρει τον βαθμό του Τμηματάρχη…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εφημερευόντων καρδιολόγων, για την κάλυψη του προγράμματος εσωτερικών εφημεριών, του Καρδιολογικού Τμήματος…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Created by Pixelocracy