Προκηρύξεις Θέσεων Εργασίας

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει την κάλυψη μίας (1) θέσης τραπεζοκόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους στην…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει την κάλυψη μίας (1) θέσης πιστοποιημένου/-νης επαγγελματία τραπεζοκόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει μία (1) θέση συνεργάτη εργοθεραπευτή/-τριας στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την αξιολόγηση/εκτίμηση περιστατικών εργοθεραπείας ασφαλισμένων μελών. Τα…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας Ακτινολογίας, για την κάλυψη των αναγκών της κλινικής…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας Νευρολογίας, για την κάλυψη των αναγκών της κλινικής…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας Γυναικολογίας, στον βαθμό Διευθυντή, για την κάλυψη των…
Το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης νοσοκόμου – τραυματιοφορέα για μόνιμη απασχόληση στην κλινική «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ».Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά…
      Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας, στον βαθμό Διευθυντή, για…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy