Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Φώτιος Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Κοσμάς ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΖΑΡΚΑΔΑΣ Λεωνίδας         "
ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ Κωνσταντίνος         "
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ Σταματία         "
ΚΑΡΛΟΣ Αλκιβιάδης         "
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Βασίλειος Εκπρόσωπος Συνταξιούχων
ΚΩΣΤΑΚΗΣ Στέφανος ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΜΙΝΤΖΙΑ Κωνσταντίνα         " 
ΜΠΕΡΔΕΚΑΣ Ανάργυρος         "
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικίας         "
ΠΟΠΤΣΗΣ Αναστάσιος         "
ΤΣΙΑΚΑΣ Ηλίας         "
ΦΛΩΡΟΣ Σπυρίδων         "
ΦΡΥΓΑΝΑ Σεβαστή         "
       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ιωάννης ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΒΑΡΕΛΗΣ Κωνσταντίνος         "
ΓΚΟΝΤΟΝΙΔΗΣ Στέφανος         "
ΔΙΓΚΟΛΗΣ Γεώργιος Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΕΡΤΕΣ Δημήτριος ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΤΣΑΤΣΑΣ Ιωάννης         "
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ Κυριάκος         "

 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Σ.

(απόφαση Ολομέλειας αριθμ. 6/26.9.2017)

1. 

Περιουσίας & Ακινήτων:  ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική

2. 

 Προμηθειών

   

Συντονιστής:

 ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς

   

Μέλη:

Βάρελης Κωνσταντίνος, Γκοντονίδης Στέφανος, Διγκόλης Γεώργιος, Μπερτές Δημήτριος

3. 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

   

Συντονιστής:

 ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική

   

Μέλη:

Γκοντονίδης Στέφανος, Καντζιλιέρης Κων/νος, Κωστάκης Στέφανος, Ντινόπουλος Νικίας, Πόπτσης Αναστάσιος

4. 

Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριμνας

   

Συντονιστής:

 ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική

   

Μέλη:

Αποστολάκης Ιωάννης, Γκοντονίδης Στέφανος, Κωστάκης Στέφανος, Μπερτές Δημήτριος, Τσατσάς Ιωάννης

5. 

Τεχνικής Υποστήριξης, Διαχείρισης, Συντήρησης & Ανανέωσης Εξοπλισμού

   

Συντονιστής:

 ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς

   

Μέλη:

Κωστάκης Στέφανος

6. 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

   

Συντονιστής:

 ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική

   

Μέλη:

Κάρλος Αλκιβιάδης, Πόπτσης Αναστάσιος, Τσατσάς Ιωάννης

7. 

Επικοινωνίας

   

Συντονιστής:

ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος

   

Μέλη:

Κωστάκης Στέφανος

8. 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

   

Συντονιστής:

ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος

   

Μέλη:

Αποστολάκης Ιωάννης, Κάρλος Αλκιβιάδης, Μπερτές Δημήτριος, Φρυγανά Σεβαστή, Χατζηθεοδώρου Κυριάκος

9. 

Δαπανών, Συναλλαγών & Μητρώου

   

Συντονιστής:

ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος

   

Μέλη:

Βάρελης Κωνσταντίνος, Πόπτσης Αναστάσιος

10. 

Συμβάσεων

   

Συντονιστής:

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Φώτιος

   

Μέλη:

Αποστολάκης Ιωάννης, Βάρελης Κωνσταντίνος, Κωστάκης Στέφανος, Τσατσάς Ιωάννης

11.

Εσωτερικού Ελέγχου

   

Συντονιστής:

ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς

   

Μέλη:

Διγκόλης Γεώργιος, Κάρλος Αλκιβιάδης, Κωστάκης Στέφανος, Πόπτσης Αναστάσιος, Φρυγανά Σεβαστή

12. 

Οικονομικών

   

Συντονιστής:

ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς

   

Μέλη:

Διγκόλης Γεώργιος

13.  Χρηματοδότησης & Χαρτοφυλακίου

    Συντονιστής:

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Φώτιος

    Μέλη:  
14.  Τεχνικών Έργων

    Συντοντιστής: ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς

    Μέλη: Κωστάκης Στέφανος, Μπερτές Δημήτριος, Χατζηθεοδώρου Κυριάκος

 

 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy