Η έλλειψη και η ανεπάρκεια αίματος είναι μία κατάσταση που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή όλων όσοι χρειάζονται το αίμα ως θεραπευτικό μέσο.

Δυστυχώς όμως την έλλειψη αυτή την αντιλαμβανόμαστε όλοι, όταν εμείς οι ίδιοι ή οι κοντινοί μας άνθρωποι το χρειαστούν!

Η Εθελοντική Αιμοδοσία είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο δώρο, καθώς είναι δώρο ζωής γι’ αυτόν που το δέχεται.

Το να είναι κανείς εθελοντής αιμοδότης είναι σημαντικό, γιατί η μονάδα αίματος που θα προσφέρει θα σώσει τη ζωή περισσότερων του ενός ασθενών. Ως μέλη της κοινωνίας, είναι ευθύνη μας να είμαστε εθελοντές αιμοδότες ασφαλούς αίματος.

Δυστυχώς στη χώρα μας, η έλλειψη και η ανεπάρκειά του είναι μία υπαρκτή κατάσταση. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στη μη ευαισθητοποίηση των ανθρώπων εκείνων, οι οποίοι μπορούν με την τελείως ανώδυνη γι’ αυτούς εθελοντική αιμοδοσία να προσφέρουν το πολυτιμότερο, για όσους το χρειάζονται θεραπευτικό μέσο, το αίμα.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι απόλυτα ασφαλής και ο δότης δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο να νοσήσει από οποιαδήποτε μολυσματική ασθένεια. Το αίμα συλλέγεται χρησιμοποιώντας αποστειρωμένο εξοπλισμό. Ένας νέος ασκός με ενσωματωμένη αποστειρωμένη βελόνα μιας χρήσης χρησιμοποιείται για κάθε δότη και η βελόνα καταστρέφεται αμέσως μετά την αιμοδοσία.

Ο υποψήφιος δότης μπορεί να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών, χωρίς να διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο για την υγεία του. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο ανάλογα με τα πρότυπα κάθε χώρας.

Η αιμοδοσία δεν διαρκεί πολύ. Για τη συλλογή του αίματος αρκούν περίπου 8 – 10 λεπτά. Στους εθελοντές αιμοδότες χορηγείται άδεια δύο ημερών, σύμφωνα με την εγκύκλιο Νο. 46/20.04.1994.

Το Ταμείο Υγείας προγραμματίζει σε ετήσια βάση εθελοντικές αιμοδοσίες στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» και στη Θεσσαλονίκη με το «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο.

Απώτερος στόχος του Τ.Υ.Π.Ε.Τ, είναι η προσφορά αίματος να δώσει το στίγμα της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης των εργαζομένων στον χώρο της Εθνικής Τράπεζας και να αμβλύνει σημαντικά το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης αίματος.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy