Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α.), βάσει της οποίας τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου Υγείας δεν θα επιβαρύνονται οικονομικά για τη διαγνωστική εξέταση PET-CT ή PETSCAN, όταν απευθύνονται στο ενλόγω ίδρυμα.

Αναφορικά υπενθυμίζουμε ότι για τη διενέργεια της ανωτέρω εξέτασης χρειάζεται απαραιτήτως αναλυτική γνωμάτευση από παθολόγο-ογκολόγο.

Επίσης, σημειώνεται ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει προέγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και όχι εκ των υστέρων έγκριση. 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy