Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" Hospital Center, η οποία αφορά στη διενέργεια ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ & ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ.

      Σημειώνεται ότι η προαναφερόμενη ιατρική πράξη εκτελείται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έκδοση σχετικού ιατρικού παραπεμπτικού, το οποίο συνταγογραφείται από τον θεράποντα ιατρό στο ροζ στέλεχος του ατομικού βιβλιαρίου του μέλους στο οποίο αφορούν οι εξετάσεις.

      Τα μέλη πρέπει να απευθύνονται στο αρμόδιο Γραφείο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για έγκριση.

      Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: 210 3349336 (δ:19336), 210 3349365 (δ:19365) & 210 3349578 (δ:19578).

      Το "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" Hospital Center βρίσκεται επί της Λεωφ. Μεσογείων 107, στους Αμπελοκήπους, τ: 210 6972000.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy