Συμβεβλημένα Κέντρα & Κλινικές

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ "ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ"Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την "ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΔΑΦΝΗΣ", η οποία αφορά σε παιδιά ηλικίας ενός…
Το ΤΥΠΕΤ ανανέωσε τη σύμβαση συνεργασίας του με το "ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ", η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών για ιατρικές…
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε συμβάσεις με διαγνωστικά κέντρα του Νομού Αττικής για τη διενέργεια: μαγνητικών τομογραφιών MRI (χωρίς ή με ελάχιστη…
      Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" Hospital Center, η οποία αφορά στη διενέργεια ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ &…
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α.), βάσει της οποίας τα ασφαλισμένα μέλη…
Το ΤΥΠΕΤ υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την κλινική “MEDITERRANEO HOSPITAL”, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών για ιατρικές πράξεις και…
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την ιδιωτική κλινική “ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.”, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών για ιατρικές…
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το οφθαλμολογικό ινστιτούτο «LASERLENS”, η οποία αφορά στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών για οφθαλμολογικές πράξεις…
Σελίδα 1 από 2

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy