Στην κλινική «Υγείας Μέλαθρον» εστιάζουμε στους νοσηλευόμενους, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και στις προσδοκίες τους και παρέχουμε υψηλής ποιότητας φροντίδα, διαθέτοντας άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και τεχνολογία αιχμής.

Ακολουθούμε την ισχύουσα Νομοθεσία, τους κανονισμούς, τα διαχειριστικά πρότυπα ISO και τους κανόνες Καλής Επαγγελματικής Πρακτικής που διέπουν τη λειτουργία μας.

Η λειτουργία του Εργαστηρίου Ιατρικών Απεικονίσεων του «Υγείας Μέλαθρον» (Ακτινολογικό, Αξονικός Τομογράφος, Ψηφιακός Μαστογράφος, Ακτινολογικοί Υπέρηχοι) έχει πιστοποιηθεί από τον Φεβρουάριο του 2014, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Επίσης από τον Ιούνιο του 2013 έχει πιστοποιηθεί η παρασκευή και διάθεση των τροφίμων στην Κλινική σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.

Στο «Υγείας Μέλαθρον» αναπτύσσονται και εφαρμόζονται ήδη διαδικασίες βάσει Διεθνών προτύπων Στόχος μας είναι η πιστοποίηση και των υπόλοιπων δομών και τμημάτων της Κλινικής.

Rate this item
(0 votes)

ΤΥΠΕΤ - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy