Ποιότητα & Ασφάλεια (5)

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016 | Ποιότητα & Ασφάλεια

Έχετε Παράπονο;

Written by

Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας είναι στο χέρι σας...

Η συνεχής προσπάθεια να προσφέρουμε την καλύτερη ποιότητα και εξυπηρέτηση είναι δεδομένη. Πολύτιμη βοήθεια σε αυτή την προσπάθεια είναι η γραπτή επικοινωνία μαζί μας, για τον εντοπισμό τυχόν σημείων που επιδέχονται βελτιώσεων.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε παρατηρήσεις ή προτάσεις, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τα έντυπα που θα βρείτε σε κεντρικά σημεία κάθε ορόφου της Κλινικής, αφήνοντάς τα στα κουτιά με την αντίστοιχη σήμανση.

Εναλλακτικά συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα.

Φορμα Επικοινωνίας
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

Τα συμπληρωμένα έντυπα ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και υπευθυνότητα.

Μετά την παραλαβή τους από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Επικοινωνίας, προωθούνται στη Διοίκηση της Κλινικής και του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., καθώς και στα αρμόδια στελέχη προς διερεύνηση και κατάλληλη ανταπόκριση.

Το όραμα όλων των εργαζομένων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ είναι να συνδεθεί ο Οργανισμός με την πλήρη ευχαρίστηση και ικανοποίηση όλων όσοι απολαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον».

Βασική παράμετρος των ποιοτικών υπηρεσιών που φιλοδοξούμε να παρέχουμε είναι η ασφάλεια και η υγιεινή των εδεσμάτων και των ροφημάτων που παρασκευάζουμε και προσφέρουμε στον χώρο της Κλινικής, διασφαλίζοντας τον σωστό χειρισμό τους σε όλα τα στάδια, από την παραλαβή και την αποθήκευση μέχρι την επεξεργασία και το σερβίρισμα.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. τηρεί αυστηρή πολιτική υγιεινής και ασφάλειας, η οποία συνίσταται στο:

 1. να τηρείται επ' ακριβώς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005
 2. να ακολουθούνται κατά γράμμα όλες οι Διαδικασίες
 3. να γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
 4. να επαληθεύεται συνεχώς το σύστημα
 5. να παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα σημεία και τα προαπαιτούμενα προγράμματα της παραγωγής
 6. να εξασφαλίζουμε πόρους για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του Συστήματος, την αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υποδομών και του περιβάλλοντος εργασίας
 7. να διατηρούμε τους διαύλους επικοινωνίας που έχουν δημιουργηθεί με τους προμηθευτές αλλά και τις αρχές
 8. να παρακολουθείται και να εφαρμόζεται συνεχώς η νομοθεσία

Παράλληλα, έχουν τεθεί μετρήσιμοι στόχοι σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων μας, οι οποίοι παρακολουθούνται διαρκώς ως προς την επίτευξή τους.

Τα προαναφερόμενα διασφαλίζουν την υλοποίηση των επιθυμητών στόχων και κάνουν τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους να νιώθουν υπερήφανοι, που συνεργάζονται για την πρόοδο του «Υγείας Μέλαθρον».

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016 | Ποιότητα & Ασφάλεια

Πολιτική Ποιότητας

Written by
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους και τους ασθενείς, οι οποίες υλοποιούνται με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών τους, αποτελεί μέρος της καθημερινής μας δουλειάς.
 • Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας υλοποιούνται με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα ισχυρό εργαλείο πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων, να ποσοτικοποιήσουμε τους στόχους μας, να μετρήσουμε το αποτέλεσμα της συνεχούς βελτίωσής μας με αντικειμενικούς δείκτες και τέλος να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, μελετήσαμε και εγκαταστήσαμε στο Εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον» ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO9001:2015.
 • Βασικός στόχος μας είναι η αποτελεσματική διαχείριση όλων των κλινικών κινδύνων, η πρόληψη πιθανών προβλημάτων στις παρεχόμενες υπηρεσίες πριν εμφανιστούν, αλλά και η άμεση επίλυσή τους όταν υπάρξουν.
 • Η εφαρμογή του ΣΔΠ, στο Εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων της Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον»  παρέχει τη σιγουριά ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών και ειδικότερα των ασφαλισμένων και των ασθενών μας, σήμερα και στο μέλλον.
 • Η δέσμευσή μας για την τήρηση της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, των ανάλογων σχετικών κανονισμών και ειδικότερα η διασφάλιση του απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων είναι δεδομένη και εξασφαλίζεται μέσα από τις διαδικασίες που τηρούμε καθημερινά.
 • Η Διοίκηση της Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον» δεσμεύεται για την καθολική εφαρμογή και την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, καθώς επίσης για τη συμμόρφωση του ίδιου του ΣΔΠ με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, των κανονισμών και των προτύπων και τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. Η Διοίκηση της κλινικής "Υγείας Μέλαθρον" διασφαλίζει και διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς), για την αποτελεσματική λειτουργία του ΣΔΠ.
Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016 | Ποιότητα & Ασφάλεια

Ποιότητα & Ασφάλεια

Written by

Στην κλινική «Υγείας Μέλαθρον» εστιάζουμε στους νοσηλευόμενους, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και στις προσδοκίες τους και παρέχουμε υψηλής ποιότητας φροντίδα, διαθέτοντας άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και τεχνολογία αιχμής.

Ακολουθούμε την ισχύουσα Νομοθεσία, τους κανονισμούς, τα διαχειριστικά πρότυπα ISO και τους κανόνες Καλής Επαγγελματικής Πρακτικής που διέπουν τη λειτουργία μας.

Η λειτουργία του Εργαστηρίου Ιατρικών Απεικονίσεων του «Υγείας Μέλαθρον» (Ακτινολογικό, Αξονικός Τομογράφος, Ψηφιακός Μαστογράφος, Ακτινολογικοί Υπέρηχοι) έχει πιστοποιηθεί από τον Φεβρουάριο του 2014, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Επίσης από τον Ιούνιο του 2013 έχει πιστοποιηθεί η παρασκευή και διάθεση των τροφίμων στην Κλινική σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.

Στο «Υγείας Μέλαθρον» αναπτύσσονται και εφαρμόζονται ήδη διαδικασίες βάσει Διεθνών προτύπων Στόχος μας είναι η πιστοποίηση και των υπόλοιπων δομών και τμημάτων της Κλινικής.

ΤΥΠΕΤ - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy