1. Άνδρες < 45 ετών

Αιματολογικός έλεγχος
Γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, γ-GT, TSH, αλκαλική φωσφατάση, γενική ούρων.

Γίνονται μία φορά ως βασική εξέταση σε άτομα 18-20 ετών και σε περίπτωση που είναι φυσιολογικές επαναλαμβάνονται μετά από 5 χρόνια.
Αν υπάρχουν παθολογικές τιμές ο επανέλεγχος μπορεί να γίνει σε μικρότερα διαστήματα αλλά μόνο για τις παθολογικές εξετάσεις.

Προκειμένου ο επανέλεγχος παθολογικών τιμών να γίνει περισσότερες από μία φορά τον χρόνο πρέπει να υπάρχει ειδικός λόγος (π.χ. αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θεραπευτικής παρέμβασης).
Για να προστεθούν επιπλέον εξετάσεις στην προαναφερόμενη βασική σειρά εξετάσεων πρέπει να υπάρχουν είτε σχετικό ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό, είτε συγκεκριμένα συμπτώματα ή σημεία, τα οποία πρέπει να αναγράφονται σαφώς στο ιατρικό παραπεμπτικό.

ΗΚ-Γράφημα ανά 5 χρόνια ή ανάλογα με τα ευρήματα

2. Άνδρες > 45 ετών

Αιματολογικός έλεγχος
Γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, γ-GT, TSH, PSA, αλκαλική φωσφατάση, γενική ούρων.

Καρδιολογικός έλεγχος
Κλινική εκτίμηση από καρδιολόγο και σύσταση για περαιτέρω εξετάσεις (π.χ. triplex καρδιάς, δοκιμασία κόπωσης, holter ρυθμού ή 24ωρη καταγραφή πίεσης) ανάλογα με τα συμπτώματα, τα σημεία, τις αιματολογικές εξετάσεις και το ιστορικό.

Γαστρεντερολογικός έλεγχος
Κλινική εκτίμηση από γαστρεντερολόγο και σύσταση για περαιτέρω εξετάσεις (π.χ. υπερηχογράφημα άνω κοιλίας, Mayer κοπράνων ή κολονοσκόπηση) ανάλογα με τη σχέση κινδύνου-οφέλους, όπως προκύπτει εξατομικευμένα για κάθε εξεταζόμενο

Δακτυλική εξέταση προστάτη από ουρολόγο στην ηλικία των 45 ετών.
Στη συνέχεια η επανεξέταση γίνεται σε διαστήματα που καθορίζονται εξατομικευμένα για κάθε άρρωστο. Τα μεσοδιαστήματα αυτά δεν μπορεί να είναι μικρότερα του 1 έτους, παρά μόνο αν η προηγούμενη τιμή ήταν παθολογική ή αν το άτομο υποβλήθηκε σε βιοψία ή σε θεραπεία για νόσο του προστάτη. Ολικό και ελεύθερο PSA, ώστε να υπολογίζεται το πηλίκο τους, πρέπει να μετριέται μόνο μετά από σύσταση του θεράποντα ουρολόγου.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
(ΥΠΕΡΤΑΣΗ, ΔΙΑΒΗΤΗΣ, ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ, ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ)

Αιματολογικός έλεγχος
Γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, γ-GT, TSH, HbA1c (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη), αλκαλική φωσφατάση, γενική ούρων.

Καρδιολογικός έλεγχος
Κλινική εκτίμηση από καρδιολόγο και σύσταση για περαιτέρω εξετάσεις (π.χ. triplex καρδιάς, δοκιμασία κόπωσης, holter ρυθμού ή 24ωρη καταγραφή πίεσης) ανάλογα με τα συμπτώματα, τα σημεία, τις αιματολογικές εξετάσεις και το ιστορικό.

Triplex καρωτίδων (>55 ετών) ή νωρίτερα αν υπάρχει ένδειξη.

Triplex κοιλιακής αορτής (>55 ετών) ή νωρίτερα αν υπάρχει ένδειξη.

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Τρίτη, 01 Μαρτίου 2016 12:18

ΤΥΠΕΤ - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy