Πρόληψη (2)

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016 | Πρόληψη

Προληπτική Ιατρική Γυναικών

Written by

1. Γυναίκες <40 ετών

Αιματολογικός έλεγχος
Γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, γ-GT, TSH, φερριτίνη, αλκαλική φωσφατάση, γενική ούρων.

Γίνονται μία φορά ως βασική εξέταση σε άτομα 18-20 ετών και σε περίπτωση που είναι φυσιολογικές επαναλαμβάνονται μετά από 5 χρόνια.
Αν υπάρχουν παθολογικές τιμές ο επανέλεγχος μπορεί να γίνει σε μικρότερα διαστήματα αλλά μόνο για τις παθολογικές εξετάσεις.

Προκειμένου ο επανέλεγχος παθολογικών τιμών να γίνει περισσότερες από μία φορά τον χρόνο, πρέπει να υπάρχει ειδικός λόγος (π.χ. αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θεραπευτικής παρέμβασης).
Για να προστεθούν επιπλέον εξετάσεις στην προαναφερόμενη βασική σειρά εξετάσεων πρέπει να υπάρχουν είτε σχετικό ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό είτε συγκεκριμένα συμπτώματα ή σημεία, τα οποία πρέπει να αναγράφονται σαφώς στο ιατρικό παραπεμπτικό.

ΗΚΓράφημα ανά 5 χρόνια ή ανάλογα με τα ευρήματα.

Τεστ Παπανικολάου και εκτίμηση από γυναικολόγο κάθε 2 χρόνια.

2. Γυναίκες 40 - 50 ετών

Αιματολογικός έλεγχος
Γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, γ-GT, TSH, φερριτίνη, αλκαλική φωσφατάση, γενική ούρων.

ΗΚΓράφημα ανά 5 χρόνια ή ανάλογα με τα ευρήματα.

Τεστ Παπανικολάου και εκτίμηση από γυναικολόγο κάθε χρόνο.

Μαστογραφία κάθε 2 χρόνια όταν η πρώτη μαστογραφία είναι φυσιολογική.
Μόνο αν υπάρχουν σχετικά συμπτώματα ή σημεία ή επιβαρυμένο ατομικό/οικογενειακό ιστορικό μπορεί ο έλεγχος να αρχίζει σε ηλικία μικρότερη των 40 ετών, να γίνεται συχνότερα από τα 2 χρόνια ή/και να συνδυάζεται με ψηφιακή μαστογραφία, μαγνητική μαστογραφία ή/και υπερηχογράφημα μαστών, μετά από σύσταση ή παραπομπή ειδικού (χειρουργού μαστολόγου, γυναικολόγου, ενδοκρινολόγου, ογκολόγου, ακτινολόγου).

3. Γυναίκες >50 ετών

Αιματολογικός έλεγχος
Γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, γ-GT, TSH, αλκαλική φωσφατάση, γενική ούρων.

Καρδιολογικός έλεγχος
Κλινική εκτίμηση από καρδιολόγο και σύσταση για περαιτέρω εξετάσεις (π.χ. triplex καρδιάς, δοκιμασία κόπωσης, holter ρυθμού ή 24ωρη καταγραφή πίεσης) ανάλογα με τα συμπτώματα, τα σημεία, τις αιματολογικές εξετάσεις και το ιστορικό

Γαστρεντερολογικός έλεγχος
Κλινική εκτίμηση από γαστρεντερολόγο και σύσταση για περαιτέρω εξετάσεις (π.χ. υπερηχογράφημα άνω κοιλίας, Mayer κοπράνων ή κολονοσκόπηση), ανάλογα με τη σχέση κινδύνου-οφέλους, όπως προκύπτει εξατομικευμένα για κάθε εξεταζόμενο.

Τεστ Παπανικολάου και εκτίμηση από γυναικολόγο κάθε 2 χρόνια σε γυναίκες με 3 ή περισσότερα διαδοχικά φυσιολογικά PAP τεστ. Γυναίκες άνω των 70 ετών με 3 ή περισσότερα διαδοχικά φυσιολογικά PAP τεστ και κανένα παθολογικό PAP τεστ τα τελευταία 10 έτη ΔΕΝ χρειάζεται να κάνουν αυτή την εξέταση.

Μαστογραφία κάθε 2 χρόνια όταν η πρώτη μαστογραφία είναι φυσιολογική.

Μέτρηση οστικής πυκνότητας
Μετά την εμμηνόπαυση. Τα μεσοδιαστήματα καθορίζονται ανάλογα με το ιστορικό, τις συνυπάρχουσες καταστάσεις και τη θεραπευτική αγωγή που ακολουθείται.
Δεν ενδείκνυται σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, παρά μόνο αν συνυπάρχουν καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε οστεοπόρωση (π.χ. υπερθυρεοειδισμός, λήψη κορτικοειδών, φλεγμονώδης νόσος του εντέρου κ.λ.π.).

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
(ΥΠΕΡΤΑΣΗ, ΔΙΑΒΗΤΗΣ, ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ, ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ)

Αιματολογικός έλεγχος
Γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, γ-GT, TSH, HbA1c (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη), αλκαλική φωσφατάση, γενική ούρων.

Καρδιολογικός έλεγχος
Κλινική εκτίμηση από καρδιολόγο και σύσταση για περαιτέρω εξετάσεις (π.χ. triplex καρδιάς, δοκιμασία κόπωσης, holter ρυθμού ή 24ωρη καταγραφή πίεσης), ανάλογα με τα συμπτώματα, τα σημεία, τις αιματολογικές εξετάσεις και το ιστορικό.

Triplex καρωτίδων (>55 ετών) ή νωρίτερα αν υπάρχει ένδειξη.

Triplex κοιλιακής αορτής (>55 ετών) ή νωρίτερα αν υπάρχει ένδειξη.

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016 | Πρόληψη

Προληπτική Ιατρική Ανδρών

Written by

1. Άνδρες < 45 ετών

Αιματολογικός έλεγχος
Γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, γ-GT, TSH, αλκαλική φωσφατάση, γενική ούρων.

Γίνονται μία φορά ως βασική εξέταση σε άτομα 18-20 ετών και σε περίπτωση που είναι φυσιολογικές επαναλαμβάνονται μετά από 5 χρόνια.
Αν υπάρχουν παθολογικές τιμές ο επανέλεγχος μπορεί να γίνει σε μικρότερα διαστήματα αλλά μόνο για τις παθολογικές εξετάσεις.

Προκειμένου ο επανέλεγχος παθολογικών τιμών να γίνει περισσότερες από μία φορά τον χρόνο πρέπει να υπάρχει ειδικός λόγος (π.χ. αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θεραπευτικής παρέμβασης).
Για να προστεθούν επιπλέον εξετάσεις στην προαναφερόμενη βασική σειρά εξετάσεων πρέπει να υπάρχουν είτε σχετικό ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό, είτε συγκεκριμένα συμπτώματα ή σημεία, τα οποία πρέπει να αναγράφονται σαφώς στο ιατρικό παραπεμπτικό.

ΗΚ-Γράφημα ανά 5 χρόνια ή ανάλογα με τα ευρήματα

2. Άνδρες > 45 ετών

Αιματολογικός έλεγχος
Γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, γ-GT, TSH, PSA, αλκαλική φωσφατάση, γενική ούρων.

Καρδιολογικός έλεγχος
Κλινική εκτίμηση από καρδιολόγο και σύσταση για περαιτέρω εξετάσεις (π.χ. triplex καρδιάς, δοκιμασία κόπωσης, holter ρυθμού ή 24ωρη καταγραφή πίεσης) ανάλογα με τα συμπτώματα, τα σημεία, τις αιματολογικές εξετάσεις και το ιστορικό.

Γαστρεντερολογικός έλεγχος
Κλινική εκτίμηση από γαστρεντερολόγο και σύσταση για περαιτέρω εξετάσεις (π.χ. υπερηχογράφημα άνω κοιλίας, Mayer κοπράνων ή κολονοσκόπηση) ανάλογα με τη σχέση κινδύνου-οφέλους, όπως προκύπτει εξατομικευμένα για κάθε εξεταζόμενο

Δακτυλική εξέταση προστάτη από ουρολόγο στην ηλικία των 45 ετών.
Στη συνέχεια η επανεξέταση γίνεται σε διαστήματα που καθορίζονται εξατομικευμένα για κάθε άρρωστο. Τα μεσοδιαστήματα αυτά δεν μπορεί να είναι μικρότερα του 1 έτους, παρά μόνο αν η προηγούμενη τιμή ήταν παθολογική ή αν το άτομο υποβλήθηκε σε βιοψία ή σε θεραπεία για νόσο του προστάτη. Ολικό και ελεύθερο PSA, ώστε να υπολογίζεται το πηλίκο τους, πρέπει να μετριέται μόνο μετά από σύσταση του θεράποντα ουρολόγου.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
(ΥΠΕΡΤΑΣΗ, ΔΙΑΒΗΤΗΣ, ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ, ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ)

Αιματολογικός έλεγχος
Γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, γ-GT, TSH, HbA1c (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη), αλκαλική φωσφατάση, γενική ούρων.

Καρδιολογικός έλεγχος
Κλινική εκτίμηση από καρδιολόγο και σύσταση για περαιτέρω εξετάσεις (π.χ. triplex καρδιάς, δοκιμασία κόπωσης, holter ρυθμού ή 24ωρη καταγραφή πίεσης) ανάλογα με τα συμπτώματα, τα σημεία, τις αιματολογικές εξετάσεις και το ιστορικό.

Triplex καρωτίδων (>55 ετών) ή νωρίτερα αν υπάρχει ένδειξη.

Triplex κοιλιακής αορτής (>55 ετών) ή νωρίτερα αν υπάρχει ένδειξη.

ΤΥΠΕΤ - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy