Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού του Ταμείου Υγείας, καλούνται τα τακτικά μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 και ώρα 16:00, στην αίθουσα «Το Χρηματιστήριο», επί της οδού Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση πεπραγμένων Διοίκησης
2. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018
3. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης έτους 2019
4. Έγκριση Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00, στην αίθουσα «Το Χρηματιστήριο», επί της οδού Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα, με όσους παρόντες.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy