Ανακοινώσεις ΤΥΠΕΤ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, λόγω της επικείμενης ανακατασκευής των…
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Ασφάλισης & Παροχών Τ.Υ.Π.Ε.Τ., τα μέλη έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν εγγράφως…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την αγορά πέντε (5) τροχήλατων πολυθρόνων (αμαξίδια) και τριών (3)…
ΠΡΟΣΟΧΗ!Κατόπιν ειδοποίησης της Δ.Ε.Η. για προγραμματισμένη διακοπή παροχής ρεύματος στην εγγύς του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. περιοχή (Σοφοκλέους 15), την Τρίτη 14 Ιουνίου…
Ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα μέλη του Ταμείου Υγείας ότι η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.),…
Λ Ο Υ Τ Ρ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι ΑΤο επίδομα χορηγείται στα ασφαλισμένα από 5ετίας…
Σε συνέχεια της από 17 Ιουλίου 2015 ανακοίνωσης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., σύμφωνα με την οποία είχαν δημοσιευθεί οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την αγορά εργαλείων ενδοσκοπικής χειρουργικής ρινός και προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy