Ανακοινώσεις ΤΥΠΕΤ

Στο πλαίσιο του μηχανογραφικού εκσυγχρονισμού του Τ.Υ.Π.ΕΤ. (εφαρμογή SAP), ο οποίος ετέθη σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2012 σας ενημερώνουμε…
Έγκριση χορήγησης συμπληρωμάτων διατροφής και γλουταμίνης σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους.  
Σας γνωρίζουμε ότι από 01/11/2011 η διαδικασία για την έναρξη της χημειοθεραπείας αλλάζει.   
Για έματα κοινωνική πρόνοια και υοκοινωνική υποστήριξη, μπορετε από 1η Σεπτεμβρίου να απευύνεστε καημερινά στην Κοινωνική Λειτουργό τού Υγειονομικού Συγκροτήματο…
Από την 1η Ιουλίου 2011, το ΤΥΠΕΤ δεν πληρώνει φαρμακευτικά ιδιοςκευάςματα που χορηγογνται με ιατρική ςυνταγή αλλά δεν αποζημιώνονται απβ…
Η υπηρεσία ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του Ταμείου, στελεχωμένη με νέο εξειδικευμένο προσωπικό, είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μελών μας.
ΑΘΗΝΑ: 08.11.2018 & 09.11.2018, 10:00 - 14:00, Κτήριο Ε.Τ.Ε. Γέρακα, Γαργηττού 86 & Πόρου, Γέρακας - Λήψη πρόσκλησης 12.11.2018, 10:00 - 14:00,…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2018

Created by Pixelocracy