Ανακοινώσεις ΤΥΠΕΤ

Ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα μέλη του Ταμείου Υγείας ότι η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. αποφάσισε τη χορήγηση επιδόματος νηπιαγωγείου για εγγεγραμμένα παιδιά…
Με στόχο την αρτιότερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ταμείου Υγείας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αποφάσισε από 1ης…
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης & Παροχών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ, άρθρο 8, παρ. 3, εδ. ε,το Ταμείο Υγείας δεν αποζημιώνει…
          Υπενθυμίζεται ότι οι ηλεκτρονικές συνταγές εκτελούνται μόνο ηλεκτρονικά από τα φαρμακεία και τα μέλη καταβάλλουν…
ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Το επίδομα χορηγείται στα ασφαλισμένα από 5ετίας άμεσα και έμμεσα μέλη του Ταμείου Υγείας, με την προϋπόθεση τα έμμεσα…
Ενημερώνουμε τα μέλη του Ταμείου Υγείας τα οποία διαμένουν εκτός Αθηνών,ότι το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έχει συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με ιδιωτικά κέντρα…
Ενημερώνονται  τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου Υγείας ότι οιγονιδιακές εξετάσεις οι οποίες αφορούν σε νεοπλασματικές ασθένειες αποζημιώνονται ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ από…
Στο κατ/μα Ε.Τ.Ε ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (190) Ενημερώνουμε τα ασφαλισμένα μέλη ότι η ανωτέρω θυρίδα συναλλαγών του Ταμείου Υγείας, θα λειτουργεί…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy