Ανακοινώσεις ΤΥΠΕΤ

Υπενθυμίζεται στα μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ότι σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ., από τον Μάιο 2012, απαιτείται το ατομικό συνταγολόγιο να…
Καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις παροχής αποζημίωσης υπηρεσιών υγείας που αφορούν τα παρακάτω.   
Για τη διασφάλιση της άρτιας οργάνωσης των υπηρεσιών, την ποιοτική εξυπηρέτηση των μελών και την απαλοιφή των παρατηρούμενων καθυστερήσεων στον…
Στο πλαίσιο του μηχανογραφικού εκσυγχρονισμού του Τ.Υ.Π.ΕΤ. (εφαρμογή SAP), ο οποίος ετέθη σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2012 σας ενημερώνουμε…
Έγκριση χορήγησης συμπληρωμάτων διατροφής και γλουταμίνης σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους.  
Σας γνωρίζουμε ότι από 01/11/2011 η διαδικασία για την έναρξη της χημειοθεραπείας αλλάζει.   
Για έματα κοινωνική πρόνοια και υοκοινωνική υποστήριξη, μπορετε από 1η Σεπτεμβρίου να απευύνεστε καημερινά στην Κοινωνική Λειτουργό τού Υγειονομικού Συγκροτήματο…
Από την 1η Ιουλίου 2011, το ΤΥΠΕΤ δεν πληρώνει φαρμακευτικά ιδιοςκευάςματα που χορηγογνται με ιατρική ςυνταγή αλλά δεν αποζημιώνονται απβ…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy