Διαγωνισμοί Προμηθειών

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την αγορά ενός (1) ακοογράφου και ενός (1) τυμπανογράφου και προκηρύσσει…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την αγορά ενός (1) απεικονιστικού συστήματος υπερήχων και προκηρύσσει διαγωνισμό με…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ. – Ν.Π.Ι.Δ.) ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών & εξοπλισμού καθαριότητας για την κατασκήνωσή…
Το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών τροφοδοσίας για τις κατασκηνώσεις του:α) στον ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ για…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ. – Ν.Π.Ι.Δ.) ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών εστίασης για την κατασκήνωσή του στην…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για τη φύλαξη των κατασκηνώσεών του:• ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΑΝΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ. – Ν.Π.Ι.Δ.) ενδιαφέρεται για την προμήθεια μηχανογραφικού υλικού και υλικού πολλαπλών εκτυπώσεων για…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την άμεση συνεργασία με εταιρεία η οποία θα αναλάβει τη μεταφορά,…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Created by Pixelocracy