Διαγωνισμοί Προμηθειών

      Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών εστίασης για την κατασκήνωσή…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την προμήθεια τριακοσίων εξήντα (360) στρωμάτων για τις ανάγκες των κατασκηνώσεών…
Το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό  για τη θερινή λειτουργία της κατασκήνωσής…
Στη φάση προετοιμασίας των παιδικών κατασκηνώσεων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) στον οικισμό Διονύσου Αττικής και στη Σάνη…
Tο ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για τη μίσθωση πούλμαν από 21.6.2017 έως και 27.8.2017 για τις…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την εκκένωση και την αποκομιδή λυμάτων της κατασκήνωσης στον Διόνυσο Αττικής.…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για τη φύλαξη των κατασκηνώσεών του:   ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΑΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και…
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, χαρτικών & πλαστικών ειδών, των ειδών…

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy